EMNER

Partisoldaten: - Jeg har ikke været markant nok!

60 år for Erik Mortensen, der har tre ønsker

HJØRRING:Den 18. november sidste år var partiformand Poul Nyrup Rasmussen, på vej op gennem Vendsyssel i bil. Han skulle til et LO-møde i Hjørring,og som hans chauffør agerede folketingsmedlem Erik Mortensen fra Hjørring, der havde hentet den socialdemokratiske leder i lufthavnen i Aalborg. På det tidspunkt var partiets formand hårdt angrebet af ikke mindst nogle af sine egne partifæller, men Erik Mortensen havde ikke i tankerne, at Nyrup Rasmussen næste formiddag ville træde af som partiformand. Erik Mortensen var det sidste folketingsmedlem, der var i nærkontakt med formanden inden dennes pressemøde. Nyrup havde i weekenden havde truffet sin beslutning, uden at nævne det til andre end velsagtens sine kone, Lone Dybkjær: - Set i bakspejlet kan jeg nok registrere, at det var en anden snak end vi ellers havde, men jeg tænkte ikke over det, siger Erik Mortensen i dag. Det er jo sjældent, man er på tomandshånd med partiformanden, men jeg kan ikke sige: "Hov, der er noget på vej her!". - Jeg kan huske, at han talte om, at tingene var mere besværlige end ellers. Han var meget ærlig i sin udtryksform, men der var ikke noget med: "Nu gider jeg ikke længer!". Håndværkerhus Anledningen til, at NORDJYSKE trækker denne dramatiske episode frem i Erik Mortensens liv er, at han i dag fylder 60 år. Vi har sat ham stævne i hans og Kirstens lille hyggelige håndværkerhus på Ths. P. Olesensvej. En tidigere smedje-ejendom fra 1800-tallet, der er sat i stand efter alle kunstens regler. Her er ikke overladt noget til tilfældighederne. Typisk for ægteparret Mortensen, for hvem roderi er et fy-ord. Samtalen med Nyrup Mortensen er bare en af mange oplevelser, Erik Mortensens har haft i sit politiske virke, siden han rykkede ind på Christiansborg i september 1994. Det er nok den mest dramatiske begivenhed, Erik Mortensen har oplevet i sine år på borgen, for det skal ingen hemmelighed være, at Nyrup Rasmussen blev snigløbet af sine egne: Erik Mortensen: - På gruppemøderne sidste år lovede vi hinanden i den socialdemokratiske gruppe, at der ikke skulle lukkes noget ud. Der var nok af angreb mod Poul Nyrup. Men trods dobbelt lukkede døre kunne man alligevel næste dag læse referater fra gruppemødet. - Hele tiden blev sprækkerne større og større til skade for partiet, og til sidst havde Nyrup Rasmussen ikke andet valg end at gå, siger Erik Mortensen i dag. NORDJYSKE: - Har du på fornemmelsen, at "Kongemordet" blev sat i scene af Mogens Lykketoft? - Nej, det tror jeg ikke! OK med Lykketoft - Der tales fortsat om en Nyrup og en Lykketoft-fløj. Du har aldrig bekendt dig til, hvilken fløj du tilhører? - Det er rigtigt, men det er jeg ikke ene om. Men jeg mener det er en dårlig idé og bralre ud med, hvem man bedst kan lide. Det nytter ikke at køre rundt og dyrke nogle religiøse holdninger. Det handler om resultater, og jeg mener Mogens Lykketoft er sin opgave voksen! NORDJYSKE: - Hvordan har du det med, at Socialdemokratiet har mistet fodfæstet i dansk politik? - Det mener jeg er en forkert vurdering. Vi har mistet regeringsmagten, og det er ikke det samme. Det vi ser i vælgerundersøgelser er, at Dansk Folkeparti har taget mange af vore vælgere på grund af flygtningespørgsmålet. Men et parti skal rumme mere end en enkeltsag, og det gør S i høj grad. Et eksempel er vort skatteoplæg, der er bedømt til at være realistisk og fremadrettet. Indrømmelse - Når man melder ud, at man snart går som politiker, taber man så ikke magt? - Det bliver hurtigt registreret, at jeg er på vej ud, og så er der ikke den samme interesse for enkeltpersonen. Jeg har været brugt meget i energiområdet, men allerede nu er der kommet andre på banen. Jeg har selv truffet beslutningen før sidste valg, så jeg var forberedt. Og det generer mig ikke. Men det betyder ikke, at jeg ikke laver noget! - Føler du, at du har været markant nok som politiker? - Nej, det må jeg nok erkende. Jeg har ikke været god nok til at markedsføre mig selv. Det har jeg også fået at vide mange gange. Men jeg har ikke temperament til at sælge mig selv! Det siger den tro partisoldat, der som fødselsdagsønske har tre af slagsen: Det er en ny pibe, underholdning ved Hanne Laursen og så en ny flagstang. Han har godt nok én i sin kolonihave, men en lignende vil pryde haven på Ths. P. Olesensvej, hvor Erik Mortensen flyttede ind i 1998 sammen med sin kone Kirsten efter mange år i Tårs, hvor Erik Mortensen var lærer på den lokale skole.