EMNER

Partistøtte

LO stoppede formelt støtten til Socialdemokraterne 2. februar 2003 på en ekstraordinær kongres. Her vedtog LO et nyt værdigrundlag, som erstattede den tidligere formålsparagraf, der knyttede LO til Socialdemokraterne. Med beslutningen mistede Socialdemokraterne det årlige tilskud på otte millioner kroner, men fik dog et "farvelbeløb" på 20 millioner kroner. Det står stadig de enkelte forbund frit, om de vil støtte partiet, og flere af de store forbund som Metal, 3F og TIB yder stadig støtte i valgkampen i form af annoncekampagner og lignende. Dertil kommer den støtte, som de enkelte kandidater får fra lokalafdelingerne i form af mødelokaler, hjælp til at lave valgmateriale og andre småopgaver, som ikke står opført nogen steder.