Lokalpolitik

Partnerskab mod nord koster kassen

Frederikshavn er en dyr partner for Sæby, som derimod kan tjene på at se mod syd

SÆBY:DronninglundKommune er et godt parti for Sæby Kommune. Derimod synes Frederikshavn og Skagen kommuner at være spændende, men også særdeles dyre partnere. Således må konklusionen lyde, efter at Sæby Kommune har fået Kommunernes Landsforening (KL) og Syddansk Universitet til af regne på de økonomiske konsekvenser ved kommunesammenlægninger mod nord og syd. På bundlinien står, at det vil koste Sæby 60 mio. kroner at blive lagt sammen med Frederikshavn og Skagen. Derimod vil Sæby tjene 15 mio. kroner på en sammenlægning med naboen i syd. Altså en forskel på 75 mio. kroner. De store tal er fremkommet ved sammenligning af en lang stribe nøgletal for de involverede kommuner. Som hosstående artikel viser, er Skagen og især Frederikshavn dyr i drift i forhold til Sæby Kommune. Stordriftsulemper Samtidig mener eksperterne, at en ny kommune efter en eventuel sammelægning vil være så stor, at der vil være stordriftsulemper, ikke fordele. - Når kommuner lægges sammen, skal driftsudgifterne harmoniniseres. I rapporten bruger man en middelværdi i beregningen. Med andre ord har man ikke taget udgangspunkt i, at der skal harmoniseres på den dyreste kommunes niveau, siger kommunaldirektør Claus Reimann, Sæby. Når denne øvelse er overstået ganges med en faktor afhængig af den nye kommunes størrelse. Eksperterne mener, at den ideelle kommune har 25.000-27.000 indbyggere. Herefter vendes stordriftsfordele til ulemper. Hvis Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner lægges sammen vil den nye storkommune få cirka 67.000 indbyggere. - Nøgletal viser, at store kommuner har en dyrere drift end mindre kommuner. Den eneste store kommune med en drift på niveau med mindre kommuner er faktisk Hjørring, siger Claus Reimann. 60 mio. kroner er mange penge. Og der er ikke andre end borgerne i den nuværende Sæby Kommune til at betale. Når driftsudgifterne harmoniseres, vil en lang række ydelser således blive dyrere, hvis rapporten står til toende. En børnehaveplads vil stige 200 kroner om måneden, mens regningen fra skolefritidsordningen vil vokse med 37 procent. Det bedste materiale Svagheden i udregningerne er, at de tager udgangspunkt i den nuværende kommunestruktur. Tallene kan muligvis se anderledes ud, hvis det kommende sammenlægningsudvalg - den eventuelle storkommunes nye byråd - finder besparelser eller nye rationelle måder at gøre tingene på. Borgmester Folmer Hansen (V) tillægger dog rapporterne stor betydning. - Jeg mener ikke, at tallene lyver. Der er stor økonomisk forskel på en fusion mod syd og nord for Sæbys vedkommende. Rapporten er det bedste materiale vi har, og vi får ikke noget bedre, siger Folmer Hansen. Hvis Sæby finder sammen med Dronninglund vil der være 15 mio. kroner at tjene, viser rapporten. Blandt andet via stordriftsfordele. En ny Sæby-Dronninglund Kommune vil have 33.000 indbyggere - et tal, der ifølge eksperterne bag rapporten er tæt på det optimale.