Aalborg

Partnerskaber vinder frem

AALBORG: Ideen kom fra bilindustrien, og nu har den bredt sig til et hav af områder, i Nordjylland ikke mindst omkring skibsbygning. Den engelske betegnelse Supply Chain Management er i fordansket version blevet til forsyningsnetværker, men meningen er den samme: at underleverandører indgår partnerskaber eller kæder, som leverer komponenter til et slutprodukt, altså eksempelvis en bil eller et skib, som har været mere typisk i nordjysk udgave. Sammen med Aalborg Universitet og rådgivningsfirmaet WinWin i Støvring indbyder TIC Erhvervscenter Nordjylland torsdag til et eftermiddagsseminar om "Udvikling af forsyningsnetværker" på NOVI i Aalborg Øst. Direktør Niels Ole Vonsild fra WinWin har selv været blandt bannerførerne for Supply Chain Management siden starten af 90'erne, og han giver en aktuel status på, hvor udbredt forsyningskæderne er i dag, mens Brovst-firmaet Scanel's direktør Palle Lavrsen fortæller om, hvordan installatørvirksomheden konkret har grebet partnerskabs-modellen an. Fra Aalborg Universitet bidrager professor Hans-Henrik Hvolby med viden om, hvordan man bedst planlægger i forsyningskæden, og projektleder Morten Møller fra Bang & Olufsen i Struer blotlægger, hvordan landets mest traditionsrige elektronikproducent udvælger sine leverandører.