Pas godt på tæger

Der har på det seneste været advaret en del om skovtæger, og at vi skulle sørge for at undersøge vore husdyr for den.

SYGDOM:Der har på det seneste været advaret en del om skovtæger, og at vi skulle sørge for at undersøge vore husdyr for den. Men jeg må slå endnu mere på tromme i forhold til os mennesker. Skovtægen - viser det sig - bliver mere og mere udbredt, og ca. hver tredje skovtæge ved man er inficeret med bakterien borrelia. Skovtægen hopper på alt, hvad der bevæger sig i skoven, så du kan udmærket komme hjem med dette dyr, uden at du selv er klar over det. Det allerførste, der oftest viser sig efter et bid, er et lille, rødt mærke, som vokser til en fem krones størrelse. Når dette sker, er det første at kontakte sin læge og få en kur med antibiotika, vel at mærke en bredspektret penecelin. Men ikke altid er dette nok. Min erfaring er, at man her i landet ved utrolig lidt om de gener, som en borrelia-infektion kan afstedkomme. Hvis det går på nervesystemet, vil man kunne risikere lammelser, men desuden vil man opleve forvirrethed, smerter som flytter sig rundt i kroppen, evt. lidt feber og i sidste ende vil det kunne udvikle sig til fibromyalgi, forskellige gigtsygdomme, demens og træthedssyndrom m.m. Jeg er helt sikker på at mange borrelia infektioner er diagnotiseret forkert, fordi man ikke havde viden nok omkring symptomerne. Ydermere er det kun ca. 25 pct., der kan ses gennem en blodprøve. Borreliabakterien kan udmærket have en hvilepause, hvor den gemmer sig i vore celler for så at komme til udbrud senere. Kød og søde ting skal man afholde sig fra for på den måde også at udpine bakterien. Det, der kan gøres, er en meget målrettet vitaminkur med bl.a. C-vitamininfusion, som desværre kun kan fås hos få læger i landet men ellers kan bestilles hjem fra Tyskland. Måske kan man ved en samarbejdsvillig læges hjælp få infusionerne hos vedkommende. Læge Carsten Vagn Hansen har skrevet meget om netop dette emne, som udlandet har forsket meget i kig på hjemmesiden www.dsgnet.dk For mig at se er det en sygdom, som udvikler sig over en årrække for til sidst at blive kronisk, så derfor bør vi mennesker være utrolig agtpågivende overfor denne infektion og ikke blot tage vare på vore dyr. Men også på os selv. Så hver gang du har været ude at trave så undersøg dig selv for tæger. Det er en af de sygdomme der på verdensplan udvikler sig hurtigst.