Overenskomster

Pas på Løkke-ridderne

VKO har nu gennem 10 år lagt gift ud for de faglige organisationer.

Lønmodtagernes organisationer beskrives negativt, fradagsregler er blevet ændret, dagpengeperiode er blevet nedsat, efteruddannelse er blevet fjernet, og nu skal efterlønnen også afskaffes. Visionen synes at være: Fagforeninger skal udslettes og danske lønmodtagere skal individuelt aftale løn- og arbejdsvilkår og udbyde deres arbejdskraft gennem agenter. Tankesættet bag visionen kan beskrives (er ikke fri fantasi) ved følgende annoncetekst: "Løkkeridderne I/S" tilbyder levering af: * Arbejdskraft fra alle danske udkantsområder med god fysik og lyst til at arbejde. * Arbejdskraft med alle typer kvalifikationer. * Arbejdskraft til korte perioder, eller til faste stillinger. * Arbejdskraft i form af "faste afløsere", dvs. folk som kommer når der er behov for det, i 1-3 måneder, og som tager hjem, igen når der er mindre travlt og kommer igen, når der er behov. * Arbejdskraft med lyst til fysisk arbejde og med raske hænder og stærke rygge. * Arbejdskraft som kan gøre sig forståelig på dansk, dog kan dialekt forekomme. * Arbejdskraft inden for fire dage. * Arbejdskraft, der udlejes af os på timebasis. Du betaler kun for de timer, medarbejderne har arbejdet. Den tid de ikke arbejder, pga. pauser, regn, sygdom, mv. betaler du ikke for. * Arbejdskraft frit leveret og afhentet uden udgift for dig. * Arbejdskraft på egen kost. Du betaler: * 80 kr. pr. effektiv arbejdstime eksklusive moms. * Ikke tillæg for overarbejde og søn- og helligdage. * Ikke feriepenge; de er inkluderet i timeprisen. Du skal: * Stille logi til rådighed, f.eks. et værelse eller en campingvogn. * Intet foretage dig i forhold til diverse myndigheder. Ovenstående formuleringer er som nævnt ikke fri fantasi. Inspirationen stammer fra diverse hjemmesider, der udbyder østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. De mange angreb på den danske fagbevægelses indflydelse på danske lønmodtageres løn- og arbejdsvilkår trækker i retning af fuldstændig vilkårlige forhold (læs rendyrket liberalisme) på det danske arbejdsmarked. Sådanne udbudsannoncer får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, men det er sikkert guf for borgerligt-liberale partier i Danmark. VKO blokken har lagt fundamentet. Vi må forhindre "byggeriet" i at fortsætte. Der skal blokeres effektivt for denne udvikling, og det gøres bedst ved at stemme på Socialdemokraterne.