Børnepasning

Pas på med at spare på børneområdet

BESPARELSER:Til Børne- og kulturforvaltningen, Brønderslev Kommune: Forældrene i Dagplejens bestyrelse i Brønderslev kommune har på deres møde 19. september 2006 behandlet jeres henvendelse. Der var på mødet enighed om at give tilbagemelding på de punkter der berører dagpleje området. Vi har drøftet de fremlagte to forslag, nedlæggelse af vakant stilling samt besparelse på fem procent på tilsynsførende, kontorassistent og øvrig drift og nedenstående er kommentarer som bestyrelsen finder vigtigt at henlede opmærksomheden på. For os forældre er det et bevidst valgt, at det blev den kommunale dagpleje, der skal tage vare på vores børn. Valget er truffet netop på grund af tilsynet/kontrollen, det giver os som forældre den sikkerhed af kvaliteten for vores børns pasning. Hvis kvaliteten forringes kan vi frygte, at nye borger/tilflyttere ønsker at tage børnenes pasning med ud af kommunen i forhold til deres arbejdsplads, dermed færre stillinger/arbejdspladser i Brønderslev-Dronninglund. Besparelser på driften frygter vi kan fremme sygefraværet/nedslidning, hvis der ikke kan tilbydes dagplejerne de bedste arbejdsredskaber, der kan aflaste den store ”løftebyrde” de nødvendigt må have i arbejdet med nul-tre-årige. I driften ligger også dagplejernes løbende opkvalificering, i en tid med stor tilgang er det vigtigt at det fortsat er attraktive stillinger der kan tilbydes ellers vi frygte at udvalget af kvalificeret ansøger falder. Det der i første omgang ser ud som en besparelse kan let have modsat effekt. Kvaliteten udvandes og de penge der skulle tilfalde kommunen forsvinder ud i nabokommunerne.