Naturkatastrofer

Pas på natpotten ikke kommer sejlende

OVERSVØMMELSE:Det er ca. 10 år siden, at jeg fik overtalt de mange husejere og bysbørn i Aggersund til at tage skovl og spade i egen hånd og selv lave en dæmning omkring deres ejendomme til beskyttelse mod efterårets sædvanlige oversvømmelser med følgende indtrængen af vand i husene. Til min store overraskelse lykkedes det virkelig at få etableret et samarbejde og trods alt også at fuldføre projektet, som blev en succes, idet det har holdt vandet ude af husene i de forløbne år. Imidlertid må det i dag anses for givet, at dæmningen er blevet for lav i forhold til den forventede vandstand, så det anbefales at øge højde. Har I ikke tidligere nedlagt og sammenkoblet gamle bildæk med kæder eller virer på forkanten mod vest, bør I gøre det for at dæmpe de aggressive bølger, der har frit løb i ret linje helt fra Oddesundbroen i vest. Opmærksomheden henledes imidlertid på, at når der er fuldmåne stiger vandstanden en meter over den normale vandstand. Det er den tilstand vi kalder springtid. Er der så samtidig højvande i Limfjorden, kan en bølge på polarfronten hurtigt udvikle sig til et stormende lavtryk midt i Nordsøen og skade unormal store oversvømmelser på kort tid. Så pas på, at I ikke kommer i samme situation som "Den bette fisker" og hans kone Frederikka kom ud for ved dæmningsbruddet mellem Boreholme og Langholmen. Ægteparret vågnede dengang ved, at deres to gravhunde svømme rundt om deres senge midt om natten sammen med natpotten. På den anden side af Limfjorden - i Løgstør - har de kommunale været på havnefronten og pyntet lidt here og der med et par af de sædvanlige lappeløsninger, som de jo godt ved ikke forhindrer en oversvømmelser af byen, så længe Nordsøen har fri adgang til Limfjorden via Thyborøn og den globale opvarmning er med til at forøge udviklingen af hurricanes. Disse hurricanes kommer via den polare front over til os som almindelige lavtryk.