Lokalpolitik

Pas på Nordjylland

REGIONER:Det er med stor undren, jeg har lyttet til Venstres seneste udmelding. Nu skal regionerne nedlægges, og det kan tilsyneladende ikke gå stærkt nok. Der er ikke tid til at inddrage medlemmerne til debat, og der er slet ikke tid til evaluering af de regioner, der med succes har drevet det danske sundhedsvæsen de sidste seks år. De skal fjernes og det folkevalgte element, der står til ansvar overfor vælgere, skal væk. Sundhedsvæsnet skal ifølge statsministeren ledes af tre sundhedsregioner med base fra Aarhus, Odense og København med det, der bliver kaldt en "lokal" sygehusledelse i de tre byer. Ordet "lokal" har hermed fået ny betydning, idet Jylland nu betegnes som én lokalitet, og polemisk sagt ender ordet "Nordjylland" som en betegnelse for et turistområde eller en kulturperle i toppen af "lokaliteten" Jylland. Det er endvidere vigtigt at gøre sig klart, at de nuværende fem regioner også har andre opgaver end at drive sundhedsvæsen. Dels skal Region Nordjylland hjælpe kommunerne med specialiserede opgaver dels hjælpe med vækst og udvikling. Region Nordjylland med Vækstforum i spidsen skal således være katalysator og tovholder på initiativer, der fremmer vækst, erhvervsliv, kultur og uddannelse. Det er netop ikke opgaver kommunerne kan løfte alene, hvorfor regionen også her har en meget central funktion. Dermed være ikke sagt, at der ikke er snitflader, der kan skæres bedre, hvorfor det vil være naturligt med en evaluering af strukturreformen. I Radikale Venstre ønsker vi flere opgaver tilført regionerne f.eks. omkring miljø og det specialiserede område, ligesom vi fortsat ønsker en decentral og demokratisk struktur. Vi ønsker således ikke et Nordjylland, der er en del af en større "lokalitet" med base i Aarhus, men til gengæld et stærkt og samarbejdende Nordjylland med eget sundhedsvæsen, egen lægeuddannelse, eget Universitetshospital, egen regional udvikling, egen borgerinddragelse og et decentralt demokratisk valgt råd for Region Nordjylland.