Tyverier

Pas på tyven til festivalen

SKAGEN:I år bor de fleste af Skagen Festivals overnattende gæster i telte på sportspladserne ved Kappelborgskolen og ved Hedeboskolen, mens musikere og medhjælpere måske får nogle timers søvn i posen på sportspladsen ved Ankermedets Skole. Og måske dukker en eller anden tyveknægt også op. - Desværre giver de danske festivaler ikke kun travlhed for danske og udenlandske musikere, men også for en række tyve, der i menneskemængderne har gode muligheder for at stjæle festivaldeltagernes penge og ejendele. Sidste år modtog Skagen Politi ganske vist ikke voldsomt mangeanmeldelser om tyverier i forbindelse med Skagen Festival, men i og med at festivalen i år er flyttet ind til byen, regner politiet i Skagen med at antallet af tyverianmeldelser vil stige, fortæller konsulent i Forsikringsoplysningen Michael Espersen. - Allerede inden man skal på festival, er det derfor en god idé at overveje, om det nu også er nødvendigt at medbringe det nye dyre digitalkamera eller andre tyveritækkelige ting. Desuden skal man overveje, hvordan man vil sikre sine ejendele under selve festivalen. Gør man ikke det, kan man risikere, at forsikringen ikke vil dække ved et eventuelt tyveri, En af de ting man skal huske under festivalen, er at aflåse teltet med en hængelås, så uvedkommende ikke har fri adgang til teltet. - Hvis forsikringen skal dække tyveri fra et telt, skal det være aflåst, og der skal samtidig være synlige tegn på opbrud af teltet. Er tyven kommet ind i teltet ved at kravle under teltdugen, afviser forsikringsselskabet at betale erstatning for de stjålne ting. Man skal samtidig være opmærksom på, at indboforsikringen aldrig vil dække tyveri af penge eller smykker fra et telt, uanset om det har været aflåst eller ej, oplyser Michael Espersen. Familiens Basisforsikring 2 dækker kun særlige tyveritækkelige ting som for eksempel foto- og videoudstyr med maksimalt 24.100 kroner. I mylderet foran de mange scener slår tyvene også ofte til. Her er det vigtigt, at tyveriofret eller en anden festivaldeltager gør anskrig ved for eksempel at råbe: Stop tyven i det øjeblik, tyveriet sker. Bliver tyveriet først opdaget senere, er der ingen erstatning for de kontanter og smykker, som tyven fiskede op af lommen. Men det er under alle omstændigheder vigtigt, at ethvert tyveri bliver meldt til politiet, siger Michael Espersen.