Børnepasning

Pasning holder prisen

Forældre slipper næsten ingen stigninger

HOBRO:Efter et barskt efterår, hvor også børnepasningsområdet blev ramt af kommunale besparelser, kan forældre til børn i institutionerne glæde sig over, at det stort set ikke bliver dyrere at få de små passet. Når inflationen tages i betragtning, er der reelt tal om et prisfald. Det skyldes ikke kun politisk vilje, men lige så meget lovens krav. Hvad angår dagpleje og børnehave må Hobro Kommune kun opkræve en forældrebetaling svarende til 33 procent af de faktiske udgifter. Og de er som følge af nedskæringer holdt i ave. Det betyder, at en dagplejeplads næste år kun stiger med 30 kroner om måneden eller 1,42 procent. Det koster en ti'er ekstra for en plads i børnehave. Det svarer til en stigning på 0,7 procent. Loven sætter ikke loft over, hvad kommunen kan kræve i takst i skolefritidsordninger. Men børne- og kulturudvalget har besluttet at fastfryse prisen til næste år. Det samme gælder taksten for en plads i fritidsklubberne. Ifølge budgettet kommer den kommunale dagpleje i 2003 til at koste godt 26 millioner kroner. 333 rollinger skal passes af 88 dagplejere. Udgiften til de 11 børnehaver løber op i knap 32 millioner kroner, mens fem klubber med 270 børn koster kommunen 5,3 millioner kroner. De nye takster blev i går forelagt og vedtaget af børne- og kulturudvalget, og formand Jan Hviid (V) er på forældrenes vegne glad for, at man stort set undgår prisstigninger på børnepasningen. - Og en del af forklaringen er altså, at de besparelser, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet, også slår i gennem på denne måde, siger udvalgsformanden.