Børnepasning

Pasningstilbud under lup

Daginstitutioner skal kulegraves af eksterne kræfter.

Politikerne i Frederikshavn Kommune vil nu i dybden med de mange pasningstilbud, som kommunens børn og unge tilbydes. Her er det børn fra Børnehuset på Broæggervej Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Politikerne i Frederikshavn Kommune vil nu i dybden med de mange pasningstilbud, som kommunens børn og unge tilbydes. Her er det børn fra Børnehuset på Broæggervej Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Politikerne i Frederikshavn Kommune vil nu i dybden med de mange pasningstilbud, som kommunens børn og unge tilbydes. Derfor besluttede politikerne allerede i forbindelse med budgetlægningen, at der i 2009 skulle foretages en forvaltningsrevision af alle de 65 dag- og fritidstilbud, der findes til børn i Frederikshavn kommune. Forvaltningsrevisionen retter sig således mod alle kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud - det vil sige alt fra dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, til SFO og klubber. Thorshøj Børnehus og Børneklubben Mælkebøtten samt de tilskud, der gives til privat dagpleje inddrages ikke i forvaltningsrevisionen. Normalt ville emnet placere det politiske ansvaret i regi af børne og ungdomsudvalget, men da der er tale om budgetbemærkninger og da der også indgår lederstruktur, geografiske forhold med videre har økonomiudvalget valgt at beholde tømmerne hos sig selv. - Jeg har bemærket mig, at der i visse kredse er modstand mod politiske styregrupper. Så det undlader vi her og lader økonomiudvalget være tovholder, siger borgmester Erik Sørensen. Og den holdning er der enighed om i økonomiudvalget. Og hvad er det, så egentlig økonomiudvalget skal være politisk styregruppe for. Målet med den udvidede forvaltningsrevision er at tegne et overbliksbillede, der klart viser på hvilke områder kommunens praksis er tilfredsstillende og hvor det er nødvendigt med forandringer. Det er et mål, at den udvidede forvaltningsrevision kommer med en række anbefalinger til forandringer. Enten på områder, hvor der måtte være mindre tilfredsstillende resultater eller hvor det vurderes, at kommunen kan blive endnu bedre ved en omlægning. Resultatet og anbefalingerne skal sammen med resultatet af vurderingen af bygningsstandarden kunne danne baggrund for politiske beslutninger og kommunens fremtidige kurs på området. Den udvidede forvaltningsrevision udføres af ekstern samarbejdspartner og det er planen at der kan foreligge resultater af forvaltningsrevisionen til sommeren 2009, som kan indgå i budgetarbejdet for 2010. Økonomiudvalget er politisk styregruppe for den udvidede forvaltningsrevision, mens direktionen er administrativ styregruppe.