Buskørsel

Passagererne må indstille sig på forsinket busdrift

Der vil formentlig være bus-forsinkelser rundt om i hele landsdelen på mellem fem og ti minutter i de kommende dage på grund af sne og isglatte veje.

Vurderingen kommer fra specialkørselschef hos Nordjyllands Trafikselskab (NT), Nicolai Sørensen, der på den baggrund opfordrer buspassagerer til at "holde øje" med vejrudviklingen og måske tage en tidligere afgang, hvis man vil være sikker på ikke at komme for sent på f.eks. arbejde. - Forsinkelserne går altid hårdest ud over de mere tyndt befolkede områder, hvor snerydningen ikke har første prioritet i forhold til andre mere trafikerede vejstrækninger, siger Nicolai Sørensen. Han henviser i den forbindelse til lokalruter med skolebuskørsel. Hans opfattelse er, at snerydningen helt generelt har været rimelig effektiv. - Med et sådant snekaos kan vi ikke undgå at få forsinkelser. - Det var naturligvis værst i weekenden, hvor der på visse tidspunkter var forsinkelser på op til én time foruden egentlige aflysninger. Mandag morgen var der forsinkelser på mellem 10 og 25 minutter på visse ruter. Specialkørselschefen betragter det i øvrigt som noget af et "lykketræf", at snestormen raserede i weekenden og ikke begyndte f.eks. en mandag morgen. - Folk havde ligesom tid til at vænne sig til vejrskiftet weekenden over, og endvidere er der betydeligt færre passagerer i forhold til hverdagene, siger han.