Flyulykker

Passagertal for færgerne snyder

Nedgangen i årets antal af Frederikshavn-rejsende ikke nær så stor som fortalt

Nedgangen af færgepassagerer til og fra Frederikshavn fortsætter, men ikke helt i den takt, som Frederikshavn Havn angav i havnens halvårsmeddelelse. Men stadig flere passagerer vælger at blive om bord mens færgen er i havn. Foto: Kim Dahl Hansen

Nedgangen af færgepassagerer til og fra Frederikshavn fortsætter, men ikke helt i den takt, som Frederikshavn Havn angav i havnens halvårsmeddelelse. Men stadig flere passagerer vælger at blive om bord mens færgen er i havn. Foto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN:Nedgangen i antallet af passagerer med færgerne til og fra Frederikshavn fortsætter, men er ikke tilnærmelsesvis så stor, som de nyligt offentliggjorte tal fra Frederikshavn Havns halvårsregnskab viser. Heraf fremgik, at antallet af passagerer med Stena Line, Color Line og Læsø-færgen tilsammen viste en nedgang på 124.000 passagerer i første halvår af 2006 sammenlignet med samme periode året før. Den reelle nedgang er kun på en tredjedel, nemlig cirka 43.000. Forklaringen er den enkle, at de tal havnen lagde frem, angik hvor mange passagerer havnen modtager afgift for, mens færgerederiernes totale tal omfatter faktisk overførte antal passagerer. - Det forholder sig sådan, siger havnedirektør Preben Reinholt, efter at have analyseret egne tal nærmere, at lastbilchauffører og buschauffører ikke er pålagt to-kroners passagerafgiften til havnen, ligesom rederierne heller ikke skal betale passagerafgiften for de færgerejsende, der ikke går i land, mens de er i havn, Det regnestykke kastede afgift til havnen af sig for 978.000 passagerer i første halvår 2006 mod 1.102.000 året før - en indtægtsnedgang til havnen for 124.000 passagerer. Men det faktiske antal overførte passagerer om bord på færgerne i de to halvår lyder derimod på 1.215.000 i 2006 og 1.258.000 i 2005, hvilket kun giver en nedgang på 43.000. Som største operatør på havnen havde Stena Lines direktør Bent Kobberup, da også svært ved at genkende den oplyste tilbagegang. Hans egne tal for nedgangen hos Stena Line i de første seks måneder af 2006 lyder kun på cirka 30.000 passagerer på Frederikshavn-Gøteborg, mens Oslo-overfarten ifølge Bent Kobberup næsten holdt status qvo, på trods af, at Stena Saga var på værft det meste af januar måned. Direktør Jakob Jensen fra Color Line siger, at hans rederi sammenlagt gik 38.000 passagerer tilbage på samtlige ruter i første halvår, men han kan på grund af et edb-nedbrud ikke se og heller ikke på stående fod huske, om Frederikshavn-aktiviteterne, Peter Wessel på Frederikshavn-Larvik, der fra maj blev erstattet med Oslo-cruise-færgen Color Festival, har bidraget til den samlede nedgang. - Frederikshavn-Oslo kører glimrende og holder budgetterne, har Jakob Jensen dog helt klart i hukommeren. At der er måske netop på grund af Color Lines rute- og koncept-omlægning i Frederikshavn er et stigende antal passagerer, der ikke går i land, og dermed ikke skæpper i havnens eller handelstandens kasse, afsløres, når tallene fra højsæsonens juli måned tælles med. Differencen mellem overførte passagerer og passagerer, der ikke er afregnet afgift for, steg fra 197.000 til 260.000 set over årets første syv måneder sammenlignet med samme periode sidste år. - Så der er altså et voksende antal passagerer, der bliver om bord, og det skal vi have gjort noget ved, siger Preben Reinholt.