Skørping

Patchworkgruppen atter på banen

HAVERSLEV:Patchworkklubben Himmerland er nu oppe på 43 medlemmer fra hele landsdelen og har netop afviklet sin årlige generalforsamling i basen i Medborgerhuset i Haverslev. I formandens beretning blev der fortalt om årets gang med blandt andet udflugter til patchworkbutikker i Århus og Egå og en tur til festival på Fanø. Derudover har der været afholdt forskellige kurser og et lørdagskursus med stor deltagelse. Til de fremtidige fælles patchworktæpper til Børnehjemmet Himmerland i Skørping er der nu rigtig mange blokke, nogle er syet sammen til tæpper og andre er i fuld sving, så der snart er nok. Kassebeholdningen i gruppen er på omkring 9.000 kr., og næste års kontingent er uændret 110 kr. Ved valg til bestyrelse blev Jette Søndergaard og Ketty Eriksen genvalgt. Nyvalgt blev Helle Nielsen og som suppleant Ulla Andersen, revisorer Vita Nielsen og Gyda Jørgensen. Bestyrelsen konstituerer sig senere.