- Patienten skal til rette sygehus

Pia Haugaard
De gule pa­ra­me­di­ci­ner-jak­ker vil som føl­ge af den nye sy­ge­hus­struk­tur bli­ve en del af bil­le­det af det præ­hos­pi­ta­le be­red­skab i Fre­de­riks­havn kom­mu­ne. AR­KIV­FO­TO: Mar­tin Dam­gård
Redningsvæsen 22. marts 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Det præhospitale beredskab bliver altafgørende, når sygehuset i Frederikshavn mister de akutte modtagelser. Derfor står regionen i samarbejde med Falck klar med en omfattende beredskabsplan, som sikrer højst mulige kvalitet i den præhospitale indsats i Østvendsyssel. Af nye tiltag betyder det, at der i Frederikshavn kommune etableres et døgnbemandet paramedicinsk beredskab, som hele tiden vil befinde sig i området. Paramedicinerne er de ambulancereddere, som har den længste uddannelse, og som blandt andet kan give medicin intravenøst. Det betyder, at symptombehandlingen kan komme i gang hurtigst muligt, og at paramedicineren for eksempel via rådføring med speciallægerne fra lægebilen i Aalborg, kan igangsætte en decideret behandling og i nogle tilfælde også vil kunne afslutte en behandling på stedet. Der er to ting, som er afgørende og som bliver bedre i forhold til den præhospitale indsats i dag. Region Nordjyllands præhospitale leder, Flemming Knudsen, skitserer: - For det første sikrer vi, at der kommer klare driftsstandarder for, hvilke patienter, der skal køres hvorhen. I dag kan der være tilfælde, hvor patienten fra Østvendsyssel først køres til sygehuset i Frederikshavn, hvor man konstaterer, at man ikke kan klare behandlingen, hvorefter patienten køres til Hjørring og måske derfra videre til Aalborg. Det betyder, at der går meget tid med transporten, hvor vi fremover vil opleve, at patienten køres til det rette sygehus med det samme. - For det andet sikrer vi, at det paramedicinske beredskab altid er i området. Hvis en paramediciner bruger sine ekstra kompetencer i forhold til redderne i ambulancen, skal paramedicineren køre med i ambulancen. Skal ambulancen til Aalborg ville det i dag betyde, at paramedicineren tog med hele vejen, og at han derfor ville være væk fra sit arbejdsområde indtil patienten blev overtaget i Aalborg, og han kunne køre tilbage. Fremover vil paramedicineren i Østvendsyssel, hvis han skal med i ambulancen, blive afløst af en anden paramediciner eller en læge ved grænsen af hans område. Et eksempel En hjertepatient i Skagen får voldsomme brystsmerter og smerter i venstre arm. Paramedicineren og ambulancen ankommer, og paramedicineren sender EKG’et til Aalborg, og en speciallæge vurderer, at patienten inden for to timer skal have en ballonudvidelse. Paramedicineren kører med som behandler i ambulancen, ambulancens behandler kører paramedicinerens bil bag ambulancen. Da ambulancen når til Dannerhøj ved Hjallerup bliver paramedicineren afløst af en læge fra lægebilen i Aalborg. Det betyder, at paramedicineren ikke kommer væk fra sit område, og straks er parat til at rykke ud igen. - Med denne model, hvor beredskaberne overlapper hinanden, sikrer man for Østvendsyssels vedkommende, at det paramedicinske beredskab hele tiden er opretholdt. Men det fordrer også, at paramedicineren kun bruges til de alvorlige tilfælde, det vi kalder kørsel 1, det vil sige uopsættelig kørsel med udrykning, siger Flemming Knudsen. Hjørring eller Aalborg Ifølge Flemming Knudsen vil akutmodtagelsen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring kunne modtage størstedelen af alle ambulancepatienterne fra Østvendsyssel (se grafik). - Minimum 90 procent af alle patienter, som rekvireres af 1-1-2, vil blive kørt til sygehuset i Hjørring. Den resterende del vil blive kørt til Aalborg, og den resterende del vil være patienter, som er hårdt kvæstede og har svære læsioner i hovedet, patienter med stor blodprop i deres hjerte, patienter med nylig opstået blodprop i hjernen, som kan modtage trombolysebehandling og ligeledes kritisk syge børn, siger Flemming Knudsen. Desuden vil der også være en stor gruppe patienter, som skal indlægges, men som ikke behøver komme med ambulancen. Disse patienter kan blive indlagt på sygehuset i Frederikshavn efter direkte visitation af for eksempel vagtlægesystemet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...