Patienter favoriseres

SUNDHEDSPOLITIK:Der er vist ikke noget overraskende i, at socialdemokraten Flemming Møller Mortensen skriver (21.10.), at hans tillid til min indsats som sundhedsminister er ved at ebbe ud. Lige så lidt overraskende som at min tillid til hans og Socialdemokraternes indsats på sundhedsområdet er meget begrænset. Ikke mindst efter hans forvrøvlede indlæg. Lad mig forsøge at samle op på et par af hans anfald: For det første har jeg ingen intention om at favorisere hverken offentlige eller private sygehuse. Jeg favoriserer patienterne. Om de behandles på et offentligt sygehus eller for offentlige penge på et privat sygehus, går jeg mindre op i. Det vigtigst er, at kvaliteten er i top, og at de ikke skal vente unødigt. For Flemming Møller Mortensen er det anderledes – han går mest op i systemet. Ham om det. For det andet kan Mortensen ikke rigtigt finde ud af det med pengene. Han taler om spareplaner i regionerne. Lad mig da bare en gang til for Mortensens skyld nævne, at regionerne igen i år har fået flere penge til sundhed end nogensinde. To mia. kr. mere for at være nøjagtig. Regionernes opgave er hele tiden at prioritere, hvor de vil lægge vægten, når det gælder arbejdet på sygehusene, men flere penge giver næppe et samlet billede med spareplaner. Endelig har Mortensen vist ikke rigtigt forstået, at den helt store udfordring i årene fremover er mangel på sundhedspersonale. Allerede nu ser vi problemer med at skaffe læger og sygeplejersker nok. Til oplysning for Flemming Møller Mortensen vil jeg derfor understrege, at vi i de kommende år sætter hårdt ind for at afhjælpe personalemangel. Vi skal se på arbejdsgange, arbejdsmiljø, ny teknologi og bedre ledelse. Derudover arbejdes der på at trække personale til fra udlandet. Alt sammen for at skabe attraktive arbejdspladser i sundhedsvæsnet til glæde for både personale og patienter. Om det også rykker ved Mortensens tillid til mit arbejde, betyder for mig mindre.