Lokalpolitik

Patienter må ikke falde mellem to stole

Samtidig med at Folketinget på tirsdag genoptager arbejdet på Christiansborg, skal kommunerne for alvor i gang med at omsætte hele rækken af love, der blev vedtaget umiddelbart inden sommerferien i forbindelse med kommunalreformen, til praksis.

Jeg glæder mig især til, at den del af kommunalreformen, der har noget med befolkningens sundhed at gøre, føres ud i livet. Hensigten er, at vi på én gang sikrer borgerne den bedste behandling og gør en indsats for at forhindre, at de overhovedet bliver syge. Gennem den nye struktur, hvor landet inddeles i fem stærke sundhedsregioner, kombineret med en styrkelse af de sundhedsfaglige miljøer i kommunerne, skaber vi de bedste muligheder for en målrettet indsats, og det vil naturligvis være til gavn for hver af os. Eller sagt på en anden måde - at hr. Hansen eller fru Jensen ikke falder mellem to stole i behandlingssystemet, som der desværre hidtil har været for mange eksempler på. Politikerne på Christiansborg har nu lagt rammerne for et nyt sundhedssystem, og de skal derefter fyldes ud af de lokale politikere. Der er ingen tvivl om, at vi i kommunalbestyrelser og regioner står over for store opgaver, men jeg har valgt at se det som udfordringer, der skal føre til et samfund, som matcher borgernes ønsker og krav.