Kræft

Patienter med lungekræft venter alt for længe

Patienter med livstruende lungekræft må vente alt for længe på at komme i behandling. Det er den alvorlige konklusion på en landsdækkende opgørelse over ventetiden til udredning, operation og efterbehandling af patienter med lungekræft. Formanden for Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg, amtsborgmester Bent Hansen (S), er meget klar i sin bedømmelse af amternes og sygehusenes indsats: - Det er for dårligt, siger han og lover, at problemet vil blive taget op hurtigst muligt. - Den væsentligste forklaring er, at flere patienter bliver henvist. Men med sådan en type alvorlig sygdom er det lige meget, hvad der er forklaringen. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Bent Hansen. Ifølge den nationale standard, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen, skal patienter med lungekræft være undersøgt og klar til behandling inden fire uger. Samlet bør ventetiden på undersøgelse og operation ikke overstige seks uger. Men det er færre end hver tredje patient, som er opereret, inden der er gået de maksimate seks uger, fra de er blevet henvist til hospitalet. Det er med andre ord langt fra virkelighedens verden til de nationale mål for god behandling. - Det her er dediceret livstruende, og der skal helt sikkert gøres noget akut. Det er oplagt, at det kommer på dagsordenen hurtigt, så vi kan få gjort noget ved det, og den her undersøgelse skulle gerne skubbe til, at der sker noget hurtigt, siger Bent Hansen. I Kræftens Bekæmpelse er reaktionen lige så kontant som hos Bent Hansen: - Det er helt uacceptabelt, livsfarligt og noget svineri, siger Arne Rolighed, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse. Han er dog på ingen måde overrasket over de lange ventetider, der er i systemet. En mindre undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse selv har foretaget på flere forskellige kræftsygdomme, viser, at patienterne i gennemsnit venter 126 dage på at blive udredt. Det vil sige, at der går 126 dage, fra de bliver henvist til hospitalet, til de er blevet undersøgt, og der er lagt en plan for deres behandling. - Det værste eksempel, vi fandt i den undersøgelse, var en patient, som ventede 278 dage på at blive udredt. Ni måneder, siger Arne Rolighed og lader ordene hænge lidt i luften. - Det er grotesk, og der må gøres noget meget hurtigt, for det tager lang tid at rette op på den slags, siger han. Han mener, at der er tre forklaringer på de lange ventetider og trægheden i systemet. * Hospitalerne er for dårlige til at planlægge patientforløbene. Der er for mange ventetider indlagt i udredningsforløbet. * Der er ikke nok ressourcer til at klare det stigende pres fra patienterne. * Både uddannelsen og teknologien trænger til et løft. Tallene vedrørende lungekræft gælder for hele 2003 og er offentliggjort på sundhed.dk under Det Nationale Indikator Projekt (NIP). /ritzau/