Patienter sendes til udenbys genoptræning

Sygehuse henviser for lidt til Træningscenter Skagen, synes skagboer

SKAGEN:Når skagboer har været indlagt på sygehus og har brug for genoptræning, bør det foregå på Træningscenter Skagen. I følge social- og sundhedsudvalget i Skagen Kommune sker det alt for sjældent. - Jeg har fået mange henvendelser fra skagboer, der ikke forstår, at de skal sendes udenbys til genoptræning. Jeg har også prøvet det på min egen krop. Jeg blev sendt til træning af min skulder i Hjørring, fortæller formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S). De manglende henvisninger til Træningscenter Skagen får nu social- og sundhedsudvalget til at protestere til amtets sundhedsudvalg. Træningscenteret er en del af sundhedsaftalen mellem Skagen og amtet. - Det er med stor forundring, skuffelse og en del harme, at social- og sundhedsudvalget igen og igen får henvendelse fra borgere, der henvises til genoptræning på det sygehus, hvor de er behandlet, skriver udvalget til amtet. - Borgernes protester om unødigt tidsforbrug, udgifter til transport samt besvær og smerter ved transport bliver afvist, hedder det i henvendelsen fra Skagen. - Vi er også harme over, at borgerne får den besked, at de i Skagen ikke har de fornødne kompetencer til at løse genoptræningsopgaverne, siger Bjarne Kvist. - Det er svært at tro på. Træningscenteret har veluddannede ergo- og fyusioterapeuter. Skagens social- og sundhedsudvalg synes, at holdningen fra amtets sygehuse er årsag til unødig spild af ressourcer, dårlig service over for borgerne - og iøvrigt imod den indgåede sundhedsaftale.