Patienter skal hurtigere hjem

Kommunen har ikke indtil nu ikke levet op til amtets krav om belægning

HIRTSHALS:Vi har en forpligtigelse til at leve op til dels amtets krav og dels det faktum, at langt de fleste patienter allerhelst vil hjem, når de er færdigbehandlet. Sådan lyder det fra borgmester Knud Størup (UP). Han erkender samtidig, at Hirtshals Kommune hidtil ikke har været god nok til at efterleve disse krav. Det kan ses ud fra den statistik social- og sundhedsforvaltningen har udarbejdet med hensyn til forbrug af såkaldte belægningsdage for somatiske patienter på sygehus. Det viser sig, at for de første ti måneder af året er 30 patienter fra Hirtshals ikke kommet hjem umiddelbart efter behandling på et af amtets sygehuse. I dage betyder det, at de 30 patienter tilsammen har tilbragt 322 dage ”for mange” i en amtslige sygeseng. Tallet dækker blandt over, at en patient har ligget seks dage ekstra, mens en anden har måttet vente hele 57 dage på at blive sendt hjem. Det koster nu kommunen godt en halv million kroner. Prisen for at kommunens borgere på sygehus efter endt behandling ligger på godt 700 kroner for personer under 67 år, mens det koster det dobbelte, hvis patienter er over 67 år. Borgmester Knud Størup mener, at det formentlig er sidste år, at Hirtshals kommune ikke kan leve op til at modtage egne patienter efter endt behandling. - Det er ikke af hensyn til økonomien i det, men af hensyn til patienterne. Vi ved jo godt, at man hurtigst muligt gerne vil hjem igen - og i kraft af de 24 nye boliger på Vikingebakke har vi nu mulighed for det. Her er den nødvendige pleje og det nødvendige personale til, at der ikke længere er grund til at ligge på sygehus længere end højst nødvendigt, siger Knud Størup.