Hospitaler

Patienter skal hurtigere hjem

123 sengepladser færre på de nordjyske sygehuse sparer 73 millioner kroner årligt

Fremtidens patienter på de nordjyske sygehuse skal ikke regne med, at de får lov at blive liggende på sygehuset længere end allerhøjst nødvendigt. Region Nordjylland regner med at spare 73 millioner kroner årligt ved, at patienterne bliver sendt hurtigere hjem. Det oplæg til fremtidens sygehusstruktur, som regionens embedsmænd netop har præsenteret for politikerne, opererer med i alt 123 senge færre på de nordjyske sygehuse - fra de nuværende 968 til 845. Reduktionen bygger på, at de nordjyske patienter i gennemsnit i dag er indlagt 10 procent længere tid på sygehuset sammenlignet med patienter i resten af landet. Ifølge forslaget skal målet nås ved at øge kapaciteten i ambulatorierne, foretage forebyggende hjemmebesøg, følge-hjem-ordninger og mere træning i patienternes eget hjem. Alt i alt betyder det, at de 11 nye nordjyske kommuner får mere at se til. Specielt på det kirurgiske område lægges der op til, at flere patienter sendes hjem samme dag, som de er opereret. Andre må regne med at blive sendt på et patienthotel i stedet for at blive lagt i en seng på selve sygehuset. - Omlægningen af strukturen går jo i høj grad ud på, at patienten straks ved indlæggelsen skal i kontakt med en speciallæge, der lægger en plan for behandlingen. Det skulle gerne i sig selv resultere i færre sengedage på sygehuset, siger Per Christiansen, der er sundhedsdirektør i Region Nordjylland. Men samtidig erkender forvaltningen, at beregningerne især for det medicinske område er behæftet med en vis usikkerhed. Blandt andet kan det stigende antal ældre få regnestykket til at krakelere. Region Nordjylland er faktisk tvunget til at satse på, at de gamle holder sig raske og rørige. Reduktionen i antallet af sengepladser udgør størstedelen af de i alt 100 millioner kroner, som regionen regner med at spare i årlige driftsudgifter. Forslaget indebærer, at sygehusene i Terndrup, Brovst og Nykøbing lukker allerede i år. Dronninglund lukker, når der er sengepladser nok på de øvrige sygehus og sygehusene i Himmerland samles på én matrikel senest i 2013. Hvis politikerne følger forslaget, betyder det også, at der kun bliver tre sygehuse med akut modtagelse: Aalborg, Hjørring og Thisted. Regionsrådet træffer endelig beslutning om fremtidens nordjyske sygehusstruktur i maj.mogens.moeller@nordjyske.dk