Patienter skal overvåges

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye retningslinier for, hvad der skal ske efter en fedtsugning i to konkrete tilfælde. En række nyere undersøgelser viser samstemmende, at risikoen for komplikationer er stigende, jo flere liter der fjernes. Hvis patienten ikke hurtigt tilføres tilstrækkelig væske ved større fedtsugninger, er der risiko for, at patienten går i kredsløbschok. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at større fedtsugninger bør foregå under indlæggelse, hvor man har mulighed for at overvåge blandt andet kredsløbet. Efter operationen skal patienten overvåges af personale, der er rutineret og uddannet til overvågning og behandling efter operationer. (Kilde: Sundhedsstyrelsen, Sundhed.dk)