Patienter snydes for genoptræning

Opereres man uden for sit hjemamt, risikerer man at blive snydt for genoptræning

Socialforhold 29. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Det frie sygehusvalg er ikke så frit endda. Ganske vist kan patienter efter eget ønske blive opereret på et sygehus hvor som helst i landet, hvis ventetiden er kortere dér. Men når de vender hjem og skal genoptrænes i deres eget amt, bliver mange af dem svigtet. - Benytter man det frie sygehusvalg og bliver opereret uden for hjemamtet, står man dårligere, når det gælder genoptræning, end patienter der opereres i hjemamtet, siger direktøren for Gigtforeningen, Lene Witte. Ifølge hende ringer knæ- eller hofteopererede dagligt til foreningen og er fortvivlede over smerter, som opstår, fordi de ikke modtager genoptræning efter at være opereret uden for deres eget amt. - En del af dem kommer slet ikke ind i køen til genoptræning. Det er katastrofalt for dem. Amtsrådsforeningen erkender problemet. En årsag er, at det enkelte amts sygehusvæsen stræber efter balance mellem sin kapacitet til at operere og kapaciteten til at genoptræne, lyder forklaringen fra chefen for Amtsrådsforeningens kontor for sundhedsøkonomi og planlægning, Peter Ring. Hvor mange patienter der kommer i klemme i det frie valg af sygehus, har ingen overblik over. Men Peter Ring vurderer, at antallet ikke er blevet mindre, efter at patienter siden 1. juni har kunnet vælge et privat eller udenlandsk hospital, hvis ventetiden til en operation i hjemamtet er længere end otte uger. Selv om privat fysioterapi koster over 100 kroner i timen, kan pengene til egenbetalt genoptræning være givet godt ud. - Ved knæ- og hofteoperationer skærer vi muskler og ledkapsler over, og hvis leddet ikke efterfølgende trænes, bliver patientens bevægelighed indskrænket. Og lægger man sig bare i sengen, stiger risikoen for en blodprop, siger cheflæge Jørgen Hill-Madsen fra Privathospitalet Skørping. Gigtforeningen advarer amtspolitikerne mod ensidigt at fokusere på at forkorte ventelister til operationer. - Man er jo lige vidt, hvis ikke man også afkorter ventelisterne til genoptræning, siger direktør Lene Witte, der anslår tre-otte måneder som den gængse ventetid på at blive genoptrænet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...