Hospitaler

Patienter ud af svingdøren

For mange ældre thyboer, der har været på sygehuset, bliver indlagt igen inden for en måned

En særlig indsats skal forhindre, at folk, der har været en tur på sygehuset, bliver indlagt igen med den samme lidelse. Der er mange af de såkaldte svingdørspatienter i Thisted Kommune. Blandt de nordjyske kommuner ligger Thisted i top, når det gælder antallet af borgere, der kommer på sygehuset igen inden for en måned efter, at de sidst blev udskrevet. Vel at mærke for den samme lidelse. Det drejer sig typisk om ældre mennesker, som har været indlagt på medicinsk afdeling - og den største gruppe er KOL-patienter. Læs mere i Thisted Dagblad fredag