Patienter udenamts uden grund

Udstyret står klart, og lægerne på hjerteafdelingen på Aalborg Sygehus har også tid til at undersøge og behandle flere patienter. Alligevel betaler amtet store summer for at få hjertepatienter behandlet på privatklinikker.

Forklaringen er, at der ikke er afsat penge nok til at holde afdelingen i Aalborg åbenn i længere tid. Dét resulterer i så lange ventelister, at et stigende antal nordjyske patienter de seneste måneder har benyttet deres ret til at lade sig behandle på privatklinikker uden for amtet - med en ekstraregning til Nordjyllands Amt som følge. - Jeg beklager, at vi ikke kan tilbyde de nordjyske borgere undersøgelse og behandling her, for jeg anser det for både bedre og billigere. Og så undgår man de ekstraudgifter, der er ved at behandle folk udenamts, siger Lars Hvilsted Rasmussen, ledende overlæge på kardiologisk afdeling på Aalborg Sygehus. Når man er havnet i den paradoksale situation, skyldes det, at Aalborg Sygehus, fordi pengene på budgettet var ved at være brugt op, siden september har sat antallet af forundersøgelser pr. dag ned fra fem til to. Konsekvensen er, at ventetiden på en forundersøgelse af hjertets kranspulsårer, en såkaldt KAG, nu er fire-fem måneder på Aalborg Sygehus. Patienter på venteliste har efter to måneder ret til at søge behandling andre steder i landet. Og turen er især gået 200 kilometer sydpå til privatklinikken HjerteCenter Varde, der med to uger har landets korteste ventetid på en KAG. I årets første 11 måneder har i alt 56 nordjyder søgt til Varde mod stort set ingen hele sidste år. Alene i november fik 24 nordjyder behandling i Varde. - Alt andet lige må det være mere hensigtsmæssigt, hvis de nordjyske borgere blev behandlet på Aalborg Sygehus. Det ville være mere rationelt, når hele produktionsapparatet og mandskabet er til rådighed, siger Lars Hvilsted Rasmussen. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), er enig i, at det vil være både bedre og billigere, hvis patienterne blev behandlet i Aalborg frem for uden for amtet. - Det synes jeg grundlæggende, hvis det behandlingsmæssigt og økonomisk hænger sammen. Det undrede også mig, at Nordjylland i det hele taget var i en situation, hvor patienter skulle behandles udenamts. Sygehusledelsen har i denne sag nemlig fået præcis den budgetramme, de har bedt om og sagde var tilstrækkelig, siger Karl Bornhøft. Tema 1. sektion, side 4