Socialforhold

Patienter venter i smerte

Patienter på Farsø Sygehus venter i smerte, mens deres blod fragtes til test i Aalborg

Foto: Torben Hansen

Foto: Torben Hansen

Akutte patienter på Farsø Sygehus risikerer at skulle vente et døgn i smerte, inden de kan blive opereret, fordi deres blodprøver skal med taxa til Aalborg for at blive typebestemt. Farsø Sygehus må ikke længere selv foretage blodtypebestemmelsen, der nu foregår i Blodbanken i Aalborg - begrundelsen er, at Farsø foretager for få tests til at holde den faglige standard. I sidste uge fik to patienter med alvorlige skulderskader udsat deres operationer på Farsø Sygehus til næste dag som følge af den ændrede arbejdsgang. - Det er uacceptabelt at lade patienter med brækkede hofter og skulderskader vente på operation, fordi vi ikke længere selv må fastslå deres blodtype, siger klinikchef for Ortopædkirurgisk Klinik i Farsø, overlæge Christian Pedersen, der betegner den ændrede struktur som et "praktisk og logistisk problem". - Men også rent menneskeligt giver det en stor utryghed hos patienterne, siger Christian Pedersen, Han peger på, at ældre patienter med brækkede hofter ofte er skrøbelige, stærkt svækkede og med hjerteproblemer - et døgn i stærke smerter kan gøre en stor forskel for resultatet af behandlingen. - Jo mere svækkede de bliver, des sværere bliver det for dem at klare operationen - ældre kan dø af en brækket hofte, understreger Christian Pedersen. - Vi skal gøre det, der tjener patienterne bedst, og det er bestemt ikke tilfældet her, siger overlægen. Den ændrede struktur blev indført i januar, og siden har Farsø Sygehus haft adskillige tilfælde, hvor man har fragtet blodprøver ekspres med taxa til Aalborg for at fastslå blodtypen, inden man kunne operere patienten. I flere tilfælde har det forsinket operationerne et døgn. Den ændrede procedure er besluttet i Blodbanken i Aalborg, der har det overordnede ansvar for området. Ledende overlæge i Blodbanken, Kim Varming, er uforstående overfor kritikken fra Farsø Sygehus. - Jeg har svært ved at forstå, at det er nødvendigt, at man udskyder operationer på grund af den ændrede procedure, siger Kim Varming.