Patienterne skal veje tungest

Cheflæge i Hjørring giver ordre om at stoppe "kreativ bogføring"

NORDJYLLAND:Ryg- og gigtafdelingen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring får nu en klar ordre fra sygehusledelsen: Når behandlingsforløb lægges til rette, skal det primært ske ud fra hensynet til patienterne - ikke ud fra afdelingens økonomi. I de seneste år har afdelingen ifølge bladet Dagens Medicin ladet økonomien veje tungest. Patienter, der egentlig godt kunne tale med en læge, en sygeplejerske og en fysioterapeut den samme dag, er bevidst tildelt tider på tre forskellige dage. Det skyldes, at afdelingen afregnes med en såkaldt DRG-takst for hver ydelse - men hvis flere besøg falder samme dag, udløses der kun ét honorar. I praksis betyder det, at hvis en patient samme dag ser tre fagpersoner, får afdelingen ca. 1832 kr. Deles de tre konsultationer over tre dage, får afdelingen penge tre gange. Sammenhængende forløb En typisk patient må derfor møde op på sygehusets seks gange i stedet for tre-fire gange. - Vi er nødt til at tænke kreativt og lade patienterne møde op nogle ekstra gange, hvis økonomien skal løbe rundt for os, siger ledende overlæge Claus Rasmussen til Dagens Medicin. Den politik undsiges dog nu af cheflæge Michael Andreassen: - Jeg ved, siger han til NORDJYSKE, at vores folk tidligere har prøvet at få disse principper ændret. Det lykkedes ikke, men så dur det altså ikke, at man - uanset hvor stram økonomien er - benytter, hvad jeg vil kalde kreativ bogføring. Vi har en politik om sammenhængende patientforløb, og den betyder i dette tilfælde, at udgangspunktet for tilrettelæggelsen er, at patienten skal have så få ulemper som muligt. - Vi kan ikke garantere, at vagtplaner osv. altid giver mulighed for, at man ser alle fagpersoner samme dag. Men udgangspunktet må ikke være det modsatte - altså at man bevidst spreder aftalerne af hensyn til økonomien. Og det vil jeg indskærpe over for afdelingen, siger Michael Andreassen. Dybt frustrerende Det er ikke kun i Hjørring, afregningssystemet møder kritik. - Vi er helt enige med Claus Rasmussen i, at der er et problem, og at det er dybt frustrerende, at man ikke vil lytte til fornuftige argumenter for at ændre takstsystemet, siger ledende overlæge Vivian Kjær Hansen fra Aalborg Sygehus' reumatologiske afdeling. Rygambulatorierne i Aalborg og Hjørring har i en årrække sammen tilbudt patienterne et tværfagligt forløb og fået meget positive reaktioner på det. Modsat i Hjørring har man i Aalborg holdt fast i konceptet, så patienterne her på samme dag ser læge, sygeplejerske og fysioterapeut og eventuelt får taget røntgenbilleder og blodprøver. - Vi er blevet ved, selv om det økonomisk ikke er det mest fordelagtige for afdelingen. Vi har et tilbud, vi er stolte af, og som patienterne er glade for. Men vi deler ønsket om, at fornuften vil sejre, så takstsystemet bliver retfærdigt, siger Vivian Kjær Hansen. En arbejdsgruppe i Sundhedsministeriet drøfter i øjeblikket, om afregningssystemet skal ændres. Blandt andet lægges der op til på en række områder at indføre såkaldt sammedags-takster, så afdelinger honoreres for alle ydelser, selv om patienten behandles den samme dag. I øjeblikket er der dog ikke planer om at indføre dette system på rygområdet. Skal det ske, fordrer det, at eksempelvis Dansk Reumatologisk Selskab foreslår det. Dets formand, overlæge Berit Schiøttz-Christensen fra Århus, siger, at selskabet de seneste år nok ikke har øvet stærkt nok pres på Sundhedsstyrelsen i denne sag. Men selskabet deler ønsket om ændringer. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) siger i en kommentar, at et af formålene med eftersynet af takstsystemet, som er i gang, netop er "at understøtte sygehusene i at foretage flere behandlinger og undersøgelser samme dag med kortere ventetid for patienterne".