Hospitaler

Patienthotel udvidet

Fra nytår er der 11 værelser mod tidligere fem

Sygehusets patienthotel er udvidet fra fem til 11 værelser her fra nytår, og de nye værelser er allerede godt belagt. Foto: Peter Mørk

Sygehusets patienthotel er udvidet fra fem til 11 værelser her fra nytår, og de nye værelser er allerede godt belagt. Foto: Peter Mørk

Sygehus Thy-Mors har nu udvidet sit patienthotel ved sygehuset i Thisted fra fem til 11 værelser, hvortil der hører fællesrum. Det skyldes ifølge sygehusdirektør Kurt Nielsen, at der har været stor belægning og stigende efterspørgsel på patienthotellet, der i døgndrift står til rådighed for patienter og pårørende. De nye værelser har fælles tv, bad og toilet, og i lighed med de hidtidige værelser er de beregnet til den selvhjulpne patient, som kan klare sin personlige hygiejne, færdes ved egen hjælp, forstå og følge en behandlingsplan, forstå principperne i sin egen medicinering og i øvrigt opsøge hjælp og vejledning. Læs mere i Thisted Dagblad onsdag