Patientklager slår rekord

Patientklagenævnet har aldrig haft så mange klager som nu, hvilket forsinker sagerne. Hver femte får medhold

KØBENHAVN: Antallet af danskere, der klager til Patientklagenævnet er højere end nogensinde før. I 2001 kom der 2698 nye klager og indberetninger mod 2610 klager i 2000 viser nye tal fra Patientklagenævnet. Det stigende antal klager betyder, at sagsbehandlingen tager betydeligt længere tid, fortæller Peter Bak Mortensen, der er direktør i Patientklagenævnet. - Det har haft den direkte konsekvens, at tiden, der bruges på at realitetsbehandle sagerne, er steget fra cirka seks til otte måneder, siger Peter Bak Mortensen. Han vil hverken konkludere, at danskerne er blevet mere hysteriske eller lægerne mere sjuskede på baggrund af tallene og minder om, at der hver år er 31 millioner kontakter mellem patienter og behandlere i landet. - Men når det så er sagt, så ér antallet steget de senere år, og jeg har ingen forklaring på hvorfor. Min fornemmelse siger mig, at det dels kan skyldes, at patienterne er blevet bedre vejledt i, hvordan man kan klage, og dels at Patientklagenævnet har været meget i medierne, siger Peter Bak Mortensen. Han vil ikke tage stilling til, om det er for meget, at lidt over tyve procent - godt hver femte - fik ret i, at der var sket en form for lovovertrædelse i deres sag. Man kan klage over alle slags behandlere lige fra optikere og psykologer til tandlæger og sygeplejersker. Langt størstedelen af klager går på læger, der tegner sig for 82,8 procent af klagerne, mens sygeplejersker som næststørste gruppe udgør 7,4 procent. Af statistikken kan man også læse, at sygehuse er de steder, folk klager mest over. Konsekvenserne for de indklagede svinger fra påtaler i form af kritik til deciderede politianmeldelser. Nævnet behandler klager lige fra forveksling af medicin til sager, hvor pårørende har klaget over behandlingen af patienter, der døde som følge af fejlbehandling. - Nogle gange er det så groft, at vi nødt til at henvende os til anklagemyndigheden. Heldigvis er de helt grove sager ganske få, siger Peter Bak Mortensen. I alt anmodede Patientklagenævnet sidste år i 10 sager om en decideret tiltalerejsning hos statsadvokat eller politi for forsømmelser af grovere eller gentagen art. Leder 1. sektion side 6