Patientsikkerhed ind i ældreplejen

KØBENHAVN:Patientsikkerhed skal også omfatte de ældre i hjemmesygeplejen og på plejehjemmene. Det mener fagforbundet FOA på baggrund af en ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen, der har fundet fejl i hver tredje af 600 undersøgte patientjournaler i hjemmesygeplejen. Fejlene omfatter alt fra mindre hændelser til alvorlige svigt som forkert eller manglende medicin og patienter, der bliver glemt af personalet i flere dage. - Loven om patientsikkerhed omfatter desværre ikke hjemmesygepleje, hjemmepleje, plejecentre og praktiserende læger. Det håber jeg sker, når loven revideres til efteråret. Der skal gang i en systematisk registrering, analyse og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Vi ved faktisk ikke ret meget om det, siger Karen Stæhr, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA. De såkaldte utilsigtede hændelser i hjemmesygeplejen indrapporteres nemlig ikke til amterne og Sundhedsstyrelsen på samme måde som på sygehusene, og derfor mangler der overblik og kontrol. Karen Stæhr i FOA henviser til en få år gammel undersøgelse fra sygehusene, hvor det viste sig, at hver niende patient var udsat for utilsigtede hændelser. - Vi skal ligesom på sygehusene i gang med at skabe en lærende kultur, hvor fokus lægges på at lære af den utilsigtede hændelse og væk fra at bebrejde personen. Skyld og skam flytter ingenting. Fejl og utilsigtede hændelser sker, men vi kan gøre noget ved dem, siger Karen Stæhr./ritzau/