Patientstøtteafdeling

[ Patientstøtteafdelingens formål er at hjælpe kræftpatienter og deres pårørende. [ De tilbyder rådgivning og støtte, så kræftpatienter og pårørende, på trods af alvorlig sygdom, får mest mulig kvalitet i livet. [ Desuden underviser og superviserer afdelingen sundhedsfagligt personale og andre professionelle, der har kontakt med kræftpatienter. Og arbejder med at uddanne og kvalificere frivillige til at hjælpe og støtte patienter og pårørende. [ Erfaringerne bliver både brugt i udviklingsprojekter og som afsæt for at påvirke behandlingen og lovgivningen på området.