Hospitaler

Patientstrøm mod syd

Patienter i Himmerland og i Thy søger ofte til midtjyske sygehuse - og det er dyrt for nordjyderne.

Patienter i den sydlige del af Himmerland og i Thy søger i stort tal til sygehuse i den midtjyske region. For Region Nordjylland koster det dyrt, at skulle betale for behandlinger uden for regionen. Samtidig frygter nogle regionspolitikere, at situationen kan spolere bestræbelserne på at bevare lægelige specialer på de nordjyske sygehuse. Derfor er der i Region Nordjylland bestræbelser i gang for at få patienter til at blive i Nordjylland. - Statistikken viser, at alt for mange tager uden for Nordjylland for at få det vi kalder basisydelser, som vi kan tilbyde i Nordjylland. Og når de først er uden for regionen, så fortsætter de også den videre behandling andre steder, siger regionsrådsmedlem Kirsten Moesgaard (K). Besparelser forstærker udvikling Hun peger på, at besparelser på hjerteområdet i Farsø kan forstærke den uheldige udvikling. Her har de ansatte i kardiologien i Farsø tidligere udført ekstra arbejde for at gøre indhug i ventelisten. - Det arbejde skal nu udføres inden for 37 timer, hvor man tidligere brugte 50-60 timer. Det vil give øget venteliste. Erfaringen viser, at kardiologien i Farsø henter patienter fra Viborg-området. På grund af en øget venteliste er der risiko for at det ophører, frygter Kirsten Moesgaard. Sydgående traditioner Hun mener, at der kan komme yderligere uheldige konsekvenser i form af, at patienter, der søger uden for regionen for at blive undersøgt af en kardiolog, bliver sendt videre til hjertecentret i Skejby. - En sådan udvikling kan vi risikere bliver et problem for hjertecentret i Aalborg, mener Kirsten Moesgaard. Hun tilføjer, at patientstrømmen mod syd har meget med traditioner at gøre. F.eks. hørte Aalestrup til det gamle Viborg Amt, og her er borgere, der bliver syge tilbøjelig til at søge til sygehuset i Viborg. - Det kan være svært at ændre gamle vaner. Selvfølgelig er det et problem, at patienter søger uden for regionen. Den måde man afregner over regionsgrænser er ikke altid fordelagtig, siger Mogens Nørgård, der er formand for den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet. Bedre busforbindelser Han mener, at sygehusledelserne må søge god kontakt til de praktiserende læger, der ved at henvise til nordjyske sygehuse så kan være med til at vende strømmen. Et af midlerne til at gøre sygehusene i den sydlige del af Region Nordjylland mere tillokkende er bedre busforbindelser til Farsø og Hobro. Initiativet sker i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab. Til den opgave har Region Nordjylland på sit budget afsat en million kroner. NT's plan er, at forbedringerne skal træde i kraft i 2012.