Patrulejn forsvarer havnekajen

Hjemmeværnet udstiller og demonstrerer

HOBRO:Havnen i Hobro bliver for en stund krigsskueplads skærtorsdag eftermiddag. Hjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy gør reklame for sig selv og demonstrerer nogle af deres militære færdigheder. Det er den særlige patruljedeling, som fuldt udrustet og med camouflagefarve i ansigterne skyder med det løse krudt. Hjemmeværnets optræden på havnen er også en udstilling, hvor publikum kan studere forskellige våbentyper og udrustning. Små knægte kan lade sig imponere, mens de større drenge og piger kan melde sig til et uddybende møde om Hjemmeværnets patruljetjeneste og de andre opgaver, som man kan komme til at løse under distriktets infanterikompagni i Himmerland og Thy. Det tæller i øvrigt en styrke på 3000 mand. Patruljedelingen er en lille afdeling med kun 30 mand, og flere af dem kommer fra det lokale kompagni 1310 Fyrkat. Deltagerne er af slagsen, som er parate til at bruge meget mere tid end gennemsnitssoldaten på sit virke i Hjemmeværnet. - Det er personer, som bruger mere end 600 timer årligt på at uddanne, øve og vedligeholde deres militære færdigheder, siger patruljedelingsføreren, 39-årige løjtnant Ejner Libach, Hobro, som er ansvarlig for delingens opstilling og uddannelse. Ser i mørke Tjenesten i patruljedelingen stiller større krav til den enkeltes fysik og militærfaglige færdigheder, end almindelig hjemmeværnstjeneste gør. Hver enkelt i en patrulje er uddannet på samtlige våbentyper i Hjemmeværnet. De skal bestå prøver i orientering, sprængning, signaltjeneste og sanitetsuddannelse og klare en fysisk prøve i form af en løbe- og marchtest. Patruljerne er uddannede til at kunne operere bag fjendens linjer i flere døgn uden støtte med opgaver som opklaring, objektødelæggelse, mindre efterretnings- og kampopgaver. De er derfor også forsynet med den mest moderne udrustning og de nyeste våben indenfor forsvaret. Udover signalmateriel og sygehjælpetaske er hver patrulje udstyret med natkikkerter, så den kan operere i mørke. Øvelse i norske fjelde - Tjenesten stiller store krav til den enkeltes tid og engagement, men til gengæld giver den oplevelser ud over det sædvanlige med en personlig udvikling til følge. Patruljen har bl.a. deltaget i ugelange øvelser med andre landes specialenheder. Derudover tilbydes patruljemedlemmerne uddannelse ved andre specialenheder og det øvrige forsvar, f. eks sanitetsuddannelse på Forsvarets Sanitetsskole, oplyser Ejner Libach. Til juni skal patruljedelingen til Norge for at lære at operere i fjeldterræn og overleve under disse forhold.

Forsiden