Lokalpolitik

Paul Rode fik kolde fødder

I læserbrevet afviser Jørgen Tousgaard, at han skulle have begået dobbelspil

Jørgen Tousgaard mener, at Paul Rode har kolde fødder.

Jørgen Tousgaard mener, at Paul Rode har kolde fødder.

Paul Rode og hans bedste venner i Venstre og Konservative havde indgået et budgetforlig, hvor blandt andet: - Thorshøj børnehus skulle lukkes. - Klubberne skulle ændres til skolefritidsordninger. - Der var prisstigninger i forældrebetalingen på mere end 50 procent. Dette protesterede jeg og alle socialdemokrater imod. Da vi rejste problematikken, fik Paul Rode kolde fødder og lovede, at ovenstående ikke skulle gennemføres. Men SF, Konservative og Venstre nægtede at træffe den beslutning på Byrådsmødet. De traf derimod en beslutning om at gennemføre de omtalte besparelser og henviste sagen til behandling på Børne- og Ungdomsudvalget. Jeg fremførte på den socialdemokratiske gruppes vegne, at byrådet var den øverste myndighed og fandt, at det var i strid med loven, at et udvalg skulle tage et punkt på dagsordenen, som var besluttet i byrådet. Da sagen kom på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden i torsdags, fastholdt vi socialdemokrater at sagen ikke lovligt kunne behandles. Men da et flertal fastholdt at behandle sagen, stemte vi socialdemokrater for finansieringen. Vi socialdemokrater fastholder vores støtte til Thorshøj børnehus og klubberne - at påstå andet og råbe dobbeltspil ændrer ikke på realiteterne.