Naturkatastrofer

Pavens plads på fløjen

Den konstante mistænkeliggørelse af muslimer, som trives godt i Danmark i disse år, har måske lullet mange lunkne kristne ind i den tro, at fundamentalisme udelukkende trives i islam. Intet kunne være mere forkert. Det beviser Joseph Ratzinger for øjeblikket. I snart fire år har han båret navnet Benedikt XVI, som den første tysker i næsten 500 år, der er blevet valgt til pave, og dermed overhoved for verdens mere end en milliard katolikker. Han lagde ud med at lade en af sine talsmænd kritisere Barack Obama. Den nye amerikanske præsident ophævede forbudet mod at bruge amerikanske statspenge til familieplanlægning i ulande, hvor abort indgår som en mulighed. En ellers såre fornuftig beslutning af Obama, der ikke, som sin forgænger, er afhængig af stemmer fra den kristne højrefløj i USA. Siden har paven for første gang nogensinde i den katolske kirkes historie taget fire udstødte biskopper til nåde - uden, at de fire har skullet taget afstand fra de holdninger, der strider mod den katolske kirkes officielle lære. De fire tilhører et ultrakonservativt broderskab, der bekæmper de seneste 100 års moderniseringer inden for kirken. Blandt de fire er den britiske Holocaust-benægter Richard Williamson. Han benægtede Holocaust, altså den systematiske udryddelse af seks millioner jøder under 2. verdenskrig, på svensk tv få dage før rehabiliteringen - og med det omfattende efterretningsnet, paven råder over, må Williamsons løgne i Sverige have været kendt i Vatikanet. Alligevel fastholder Benedikt XVI sin afgørelse. Nu kræver Vatikanet så et klokkeklart dementi fra biskop Williamson, men skaden er sket. Det står klart, at pavens sympati ligger langt ude på den kristne højrefløj, og i Tyskland forlader prominente katolikker kirken. For at understrege sin fundamentalisme har Benedikt XVI udnævnt en vicebiskop i Østrig hen over hovedet på indstillinger fra den lokale biskop. I stedet for andre kandidater foretrak Paven en mand, der kalder Harry Potter for satanisme og orkanen Katrina for Guds straf.