Lokalpolitik

Pavillon slap med i ny pulje

Bælums forsamlingshus kan stadig søge tilskud

BÆLUM:Bælum er ganske vist ikke nogen landsby, men et byzonesamfund. Alligevel kan Bælums "forsamlingshus", Bælum Skovpavillon, også i fremtiden søge kommunale tilskud til vedligeholdelse. Det har økonomiudvalget besluttet, efter at byrådet i juni i fjor vedtog af lægge de tre tidligere landsby-puljer sammen til én. Den nye samlede landsbypulje indeholder i 2005 i alt 433.000 kr., og dem skal økonomiudvalget råde over, har byrådet bestemt, i stedet for at de tre tidligere puljer hørte under hver sit fagudvalg. Økonomiudvalget har derfor fastlagt retningslinier for tildeling fra den nye landsbypulje, og de går i store træk ud på, at det først og fremmest er fornyende initiativer i landsbyerne, der skal støttes. En af de gamle puljer handlede om tilskud til forsamlingshuse, og netop her kan der dog godt blive tale om at fortsætte traditionen med at give et vist beløb til hver bygning til almindelig drift. - I februar eller marts skal økonomiudvalget tage stilling til, om vi forlods skal give 10.000-12.000 kr. til forsamlingshusene, og det tror jeg, at man gør, gætter borgmester Børge Olsen (S) på. I den forbindelse slipper Bælum Skovpavillon altså med over fra den gamle pulje af forsamlingshuse, var man enige om i økonomiudvalget.

Forsiden