Hospitaler

Pedal-tramp en genvej til livet

Stressede kvinder i fokus under hjerteuge

AALBORG:Karen og Tove, begge hjertepatienter på Aalborg Sygehus Syds hjertemedicinske afdeling, var stjerner for en dag, da Hjerteforeningens lokalkomité i Aalborg i går donerede to motionscykler - den ene til den medicinske afdeling, den anden til den thoraxkirurgiske. Cyklerne er afprøvet. Karen Larsen, Kaas, og Tove Jensen, Terndrup, har sagt god for dem. Karen Larsen har tidligere fået foretaget en by pass operation og blev i tirsdags indlagt på grund afl problemer. Hun blev imidlertid udskrevet allerede i går eftermiddags. Tove Jensen har imidlertid udsigt til et par ekstra dage med en omvej til sygehuset i Hobro uden at være helt klog på, hvad der er galt. Kvinderne er i fokus i disse dage, da Hjerteforeningen gennemfører sin kampagne under mottoet "Kvinde, pas dig selv". Og kampagnen var netop anledningen til, at Hjerteforeningens lokalkomité gik på cykelindkøb for penge, som man har fået doneret via en arv. Overlæge Jens Berning takkede hjerteligt. Selv om en gave for omkring 30.000 kr. ikke skulle formodes at tælle meget i to sygehusafdelingers store budgetter, så udfylder den netop et behov, som der ikke har været plads til at dække. Motionscyklerne er ifølge Jens Berning vigtige på flere områder. Blandt andet til at fjerne patienters angst for at overgive sig til motionen efter et hjertetilfælde. Undervejs i behandlingsforløbet vil de desuden kunne bruges til at fastsætte den præcise efterfølgende medicinering. Patienterne vil typisk været udstyret med elektroder, mens de motioner, og således under sygeplejerskers overvågning af, hvor meget,og hvad de kan tåle. Selv om mændene er i flertal på de to afdelinger, hvor der i øvrigt er pres på de 31 medicinske og 32 kirurgiske sengepladser plus fire på afdeling Nord, så er der al mulig grund til at ofre kvinderne opmærksomhed. I forhold til mændene indlægges de 10 år for sent og med tilfælde, der er noget alvorligere, fordi de ifølge afdelingens overlæger typisk fejldiagnosticeres. Smerter i brystet vil i mange situationer blive antaget som en fysiurgisk lidelse i første omgang. Men når de endelig når frem til sygehuset, kan de, ifølge overlæge Jens Hvilsted Rasmussen, medicinsk afdeling, være trygge ved, at de kommer til et sted, hvor man er gode til at behandle og i stigende grad også ofrer efterbehandlingen opmærksomhed. Et af de områder, hvor man ikke har gjort så meget, er imidlertid inden for forebyggelsen. Af den grund påskønner man samarbejdet med Hjerteforeningens lokalafdelinger og en kampagne som "Kvinde, pas dig selv". Stress er nemligen ubehagelig medspiller, navnlig for kvinder, som ved siden af udearbejde stadig bærer hovedansvaret for hjemmet, børnene og de lune futsko til manden. Modsat kvinden falder mandens stressniveau, når han vender hjem efter endt arbejde, mens mange kvinder skal i gang med et nyt, det i hjemmet. Det er ikke brystkræft, som, de fleste kvinder går og tror, er den værste trussel på livet, men derimod åreforkalkning og hjertekarsygdomme.