Ældreforhold

Pedellen er til det grønne

Hobro Alderdomshjem sparer på vand, el, affald og kemikalier

HOBRO:Personalet på Hobro Alderdomshjem har en samvittighed så grøn som en bøgeskov i maj. Her fra flyder kun minimale mængder miljøfarligt skidt i kloakken. Affaldscontainerne fyldes knap så meget som tidligere, og vandet fosser knapt så hurtigt ud af hanerne. Alt sammen til glæde for miljøet, men sandelig også økonomien. For tre år siden kom hjemmet med i et projekt, der skulle gøre indkøbene mere grønne og miljøvenlige. Kommunens miljømedarbejder Liza Lorentsen har fulgt arbejdet, og hun peger på alderdomshjemmets pedel, Jesper Borup, som den engagerede krumtap, der har sikret en række lokale sejre for miljøet. Hobro Kommune og alderdomshjemmet fik sammen med tre andre himmerlandske kommuner statslige penge til at køre et tre-årigt pilotprojekt. - Vi begyndte med vore rengøringsmidler. Før havde vi 16 forskellige produkter. De mest miljøbelastende blev sorteret fra, og nye kom til. I dag har vi kun fire forskellige produkter. Ingen indeholder det skadelige stof LAS, og vi bruger heller ikke klor, fortæller Jesper Borup, som står for alderdomshjemmets og hjemmeplejens indkøb. - I begyndelsen var både jeg og de andre medarbejdere skeptiske. Vi havde en fordom om, at de miljøvenlige midler nok ikke virkede så godt. Men faktisk har det vist sig, at de grønne rengøringsmidler er mere effektive end de gamle, farlige stoffer, siger Jesper Borup. Sæberevolution Sæberevolutionen kastede en kontant sidegevinst af sig. De nye indkøb har reduceret alderdomshjemmets forbrug af rengøringsmidler fra 70.000 til 40.000 kroner. Dertil kommer, at arbejdsmiljøet er blevet bedre på grund af sundere sæbeprodukter. Projektet indebar også indkøb af nyt værktøj til rengøringspersonalet. Medarbejderne har fået undervisning i de nye remedier. Et doseringsanlæg, der automatisk blander sæbe og vand i det korrekte forhold, sikrer, at ingen kemikalier bruges unødvendigt. Anlægget sparer også vand, fordi det er lettere at hælde en lille sjat vand med sæbe op til små opgaver. Skidt for sig Alderdomshjemmet kastede sig også ud i en omvæltning på affaldsfronten. Tidligere sorterede hjemmet sit skidt i to bunker: Madaffald og alt det andet. I dag ryger affaldet i ni forskellige afdelinger. Pap, papir, glas, og plastik går til genbrug. Medicinaffald returneres til apoteket, batterier og kemikalier sendes hen, hvor de kan håndteres forsvarligt, mens f.eks. lysstofrør og tomme plastdunke til sæbe ekspederes retur til leverandøren. Madfaffaldet fra køkkenet går også til genbrug. Tilbage er det almindelige husholdningsaffald, der køres til forbrændingen. - Vi forsøger at begrænse produktionen af affald, som i væsentlig grad består af bleer. Vi køber de mest miljørigtige artikler, og personalet har fået undervisning i at bruge de korrekte størrelser bleer, siger Jesper Borup. Økologisk Indtil videre er det kun alderdomshjemmet, som har miljøvenlig sæbe i vaskespandene. Men Jesper Borup håber, at hans og hjemmets erfaringer nu kan gives videre til de to andre plejehjem i Hobro, Toftegården og Plejehjemmet Solgaven. Alderdomshjemmets 44-årige pedel tager også den grønne tankegang med hjem. - Jeg køber andet end grøn Tuborg, griner han, og fortsætter: - Jeg bruger f.eks. kun miljøvenlig maling, og jeg udvælger rengøringsmidlerne med omhu. Såvidt det er muligt, køber jeg økologisk mad, fortæller Jesper Borup, mens han sidder i skæret fra elsparepæren i kontorlampen. De energivenlige pærer har erobret alle lampefatninger, for alderdomshjemmets nyeste fronter på miljøområdet er vand- og energiforbruget. I sit kælderrum fyldt med rollatorer og kørestole til reparation har pedellen sin computer, der time for time overvåger hjemmets forbrug af vand, gas og strøm. - Tallene afslører, hvis et toilet står og løber, eller en vandhane er utæt. Desuden er personalet blevet instrueret i fornuftig brug af vand og el. Efter de første fire måneder har vi reduceret forbruget af både vand og strøm med cirka 20 procent. På årsplan giver det en besparelse på et par hundrede tusinde kroner, fortæller Jesper Borup.