Pedellens hjertebarn

Der er ingen kommunale kroner til at gøre fantasi til virkelighed for skolebørnene og byens borgere

HADSUND: Ikke meget tyder på, at det temmelig ufærdige græsareal omkring den nye skole i Hadsund kan blive til aktivitetspark så indbydende at bevæge sig i, at den bliver et udflugtsmål for byens borgere. Men sådan forestiller skolens servicemedarbejder Birger Balling sig, at skolegården kan blive. - Det er et hjertebarn, siger han, inden han på en tur rundt på arealet med sine ord forandrer det til et sted med Tarzanbaner, legehuse, bålhuse, gynger, en smedehytte, en snittegård, et musikhus, en klatrevæg og meget meget mere. Et sted til at være og lære - og ikke mindst bevæge sig. Det sidste er der nemlig et stort behov for, synes Birger Balling, der er tidligere elitegymnast og gennem mange år gymnastik-instruktør. - Jeg har gennem de seneste 15 år set, at børns motorik er blevet dårligere og deres muskelmasse mindre, siger Birger Balling, der helst ville have det sådan, at børnene i skolefritidsordningen skulle kaldes ind efter at have leget i timevis, i stedet for som i dag at få besked om, at de skal gå ud i hvert fald en halv time. Birger Balling håber på, at planen for det, der i det kommunale system har fået titlen "Hadsund Folke- og fritidspark", kan være med til at lokke ikke bare skolefritidsbørnene ud, ikke bare skolebørnene, men også børnehavebørnene, alle børnenes forældre og bedsteforældre ud at bevæge sig. Stor opbakning Birger Balling har oplevet stor opbakning og medspil til sin idé fra foreninger, institutioner og enkeltpersoner, og det har været med til at udforme det mangfoldige og detaljerede projekt. Tanken er eksempelvis, at der uden for skolens faglokaler skal etableres hytter, der kan supplere de ikke overdrevet mange indendørs kvadratmeter. Hytter udfærdiget i lærketræ og uden "farvepangel", siger Birger Balling, der blandt andet forestiller sig, at man supplerer sløjdlokalerne med et sted, hvor børnene kan snitte, og hvor der kan smedes på en esse. At natur- og tekniklokalet suppleres af et hytte, hvor alt det "snavsede" kan foregå. På vestsiden er der også tænkt et disponibelt areal, beplantning og en mulitibane, som også kan benyttes af boldklubben. Derimod tror Birger Balling, ud fra sine erfaringer som pedel på Visborg Skole, ikke på de klassehaver, der på et tidspunkt var tanker om. Han tror ikke på, at haverne kan få lov at være i fred, men ellers er han ikke indstillet på, at man skal bøje projektet af frygt for hærværk. Han håber, at parken vil blive benyttet så meget, at det i sig selv vil være en kontrol, og at faciliteterne vil indbyde til alt andet end hærværk. Gratis sommerland På østsiden af skolen, hvor der allerede er anlagt en kælkebakke, etableret en sø og en vold, er planerne endnu mere omfattende. Gymnastik-manden er særligt begejstret for en lang dobbelt tarzan-bane, fordi den er god lige netop til at træne børnenes motorik og styrke. Banen er tænkt, så den kan benyttes både til konkurrence og til leg og både af stærke og svage, af både børn og voksne. - Vi skal have hele byen herud, siger Birger Balling og fremmaner billeder af klasse-arrangementer med bålmad og legende børn og voksne - som også kan overnatte i bivuakker, hvis de har mod på det. Billeet af et gratis alternativ til et kommercielt sommerland. Midt i stenalderland Ved den lavvandede sø, der er blevet hegnet ind, fordi en pige i vinter lige skulle prøve om isen bar - og den ikke gjorde det, er der allerede plantet rækker med de træer, der naturligt vokser i Danmark. På den "ø", der ligger bag søen, er der tænkt et stenalderlanghus, hvor man kan flække flint og lære om fortid. - Hvis ikke vi skulle have et stenalderhus, hvem skulle så, spørger Birger Balling med henvisning til, at en af landets største stenalder-bopladser ligger i umiddelbar nærhed, hvilket blandt andet kan konstateres af de metertykke lag af østersskaller. - Vi bor lige midt i det, hvis ikke vi skulle lære vise vores børn det, så ..., siger Birger Balling, der ud for skolens musiklokale forestiller sig et musikhus med primitive musikredskaber. - Nogle af musiklærerne synes, det er en god idé, siger Birger Balling og glæder sig over det medspil, han har fået. Der er også planlagt en stort legehus, samt en 10 meter høj klatrevæg, som af sikkerhedsmæssige årsager kan låses af i afsnit. Faktisk er planerne så detaljerede, at man kan gå lige direkte til at udføre dem. - Men hvornår håber du, at parken kan være færdig?. Håber? Huuha, bare jeg vidste det. Jeg håber, siger han og knipser med fingrene, at det er her i morgen, når vi vågner, men der kommer nok til at gå lang tid, siger Birger Balling.