Pedeller får ikke inspektør som chef

Børne- og kulturudvalget afviser anbefaling fra arbejdsgruppe

HOBRO:Pedellerne på skolerne i Hobro Kommune skal fortsat være underlagt forvaltningschefen på rådhuset. De skal ikke referere direkte til inspektøren på den skole, hvor de arbejder, selv om det er den chef, pedellerne har mest at gøre med i det daglige. Børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune har afvist et forslag fra en arbejdsgruppe, der har anbefalet, at organisationen laves om fra og med 1. august 2006. Arbejdsgruppen anbefaler, at skolernes serviceledere (i gamle dage kaldt man dem pedeller) fremover refererer til skolelederen. Argumentet er, at det vil gøre arbejdsgangen mere enkelt og overskuelig. Men politikerne siger nej: - Vi fastholder den nuværende inddeling i serviceområder. Den har kun kørt i et par år, og vi mener ikke, det skal laves om på nuværende tidspunkt, siger formand for børne- og kulturudvalget Jan Hviid (V). Pedeller med ved bordet Inspektør på Søndre Skole John Schulz siger, at som tingene fungerer på skolen i dag, så opfattes det reelt som om de tekniske servicemedarbejdere er ansat på skolen. Også selv om de egentlig er ansat på forvaltningen. John Schulz mener, man må drage konsekvensen og lave organisationen om. - Vores samarbejde fungerer rigtig godt i dag. Men hvis man forestillede sig en form for uenighed, så kunne man faktisk som skoleleder ikke bede en pedel om at gøre en bestemt ting. - Det er også et spørgsmål om, at vi gerne vil have de tekniske servicemedarbejdere inddraget i MED-kulturen på skolen. - I nogle sammenhænge savner vi dem - de sidder jo ikke med ved bordet, sådan som det ellers er naturligt, fordi de er en faggruppe på skolen. Vi kunne komme til at tage nogle beslutninger, hvor de ikke var inddraget, påpeger John Schulz. Et af arbejdsgruppens argumenter for at lave organisationen om er, at det vil harmonisere forholdene i fjordkommunen. I Arden, Hadsund og Mariager refererer pedellerne nemlig til inspektørerne. Pedel støtter tanken Henrik Madsen er serviceleder for Søndre Skole og Bymarkskolen og har siddet med i arbejdsgruppen. Tidligere løste pedellerne også opgaver for børnehaverne, og dengang var det fornuftigt, at pedellerne e refererede til skoleinspektøren, fordi de så undgik at have fire-fem forskellige arbejdsgivere. - Men eftersom vi nu kun har opgaver på skolerne, kan vi lige så godt have inspektørerne som arbejdsgivere, påpeger Henrik Madsen. Det bliver op til den ny skoledirektør eller sammenlægningsudvalget at finde ud af, hvordan organisationen skal være efter 1. januar 2007. Skal resten af storkommunen gøre som Hobro, eller skal vi gøre som dem? opsummerer Henrik Madsen.