Skolevæsen

Pedeller skal igen tilbage til skolerne

- Kære venner, her har I en pose penge, så kan I købe ydelsen hvor I får mest for pengene, siger politikerne til skoler og børnehaver

HOBRO:Børnehaver og skoler skal have deres pedeller tilbage. Det mener børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune, der har måttet lægge øre til en del kritik fra utilfredse institutioner. De har aldrig vænnet sig til den centralisering af den udvendige vedligeholdelse så som græsklipning og fejning, der blev vedtaget af byrådet i Hobro for to år siden. - Vi går vi tilbage til nul - til hvordan det var for to år siden. Det er med baggrund i kritikken, for tingene fungerer ikke optimalt idag. Sådan opsummerer formand for børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune, Jan Hviid (V) situationen efter det seneste møde i udvalget, hvor sagen var på den lukkede dagsorden. Den endelige beslutning tages først på et byrådsmøde, og Jan Hviid er overbevist om, der vil være flertal for at omgøre den gamle beslutning. - Nu siger vi til institutionerne: Kære venner, her har I en pose penge, så kan I købe ydelsen hvor I får mest for pengene. Institutionerne kan vælge at lave enten en deleordning med andre institutioner, hvor de altså går sammen om at aflønne en pedel, eller de kan indgå en kontrakt med teknisk forvaltning, siger Jan Hviid. Græsslåning af store plæner skal dog stadig fastholdes i regi af teknisk forvaltning, der har materiellet til opgaven, siger Jan Hviid. Byrådets daværende beslutning var begrundet i et ønske om at få mere for pengene, men Jan Hviid konstaterer, at nogen altså har oplevet at få mindre for pengene. Således har viceinspektør på Søbakkeskolen Regnar Straadt tidligere udtalt til NORDJYSKE, at der er langt mellem Hobro og Handest, og at det er blevet sværere at få løst opgaver fra dag til dag. - Der blev i sin tid overført tre personer til det centrale team, der skulle stå for opgaven med at servicere institutionerne med udvendig vedligeholdelse. Hvis vi venter med at føre beslutningen ud i livet til nytår, kan vi undgå at fyre folk, fordi det så kommer til at passe med naturlig afgang, siger Jan Hviid. Formand for teknisk udvalg i Hobro Kommune Preben Christensen (S) siger, at han stemte for ordningen for to år siden, men at han også agter at stemme for nu, selv om han ikke synes han har set fuld dokumentation for, at utilfredsheden med den nuværende pedelordning er så stor som det hævdes. - Nogen har råbt højt, og det er dem, vi har hørt. Det kan godt være berettiget, på den anden side ved vi jo, at det tager tid at indføre nye tilstande. Der er også institutioner, der har været glade for, at vi er kommet og har gjort tingene for dem. Jeg håber og tror, at de vil kontakte kommunen og købe os til at udføre opgaven fremover, siger Preben Christensen.