EMNER

PEDER KRÆMMER

[ Alle i Løgstør kender Peder Kræmmersgade, der går lige bag Fischersgade. Men det er sikkert de færreste, der ved, hvem gaden er opkaldt efter.[ Storkøbmanden og herredsskriver Peder Christensen Thorup, der var født i Aggersborg og senere flyttede til Løgstør, hvor han var købmand i mange år, blev aldrig kaldt andet end Peder Kræmmer. Han stiftede et stort legat til fordel for Løgstørs fattige.[ Peder Kræmmer begyndte med en lille krambodshandel i byen, men han blev efterhånden velhavende.[ Han ejede en købmandsgård, som sammen med varelager, stempelpapir og 150 rigsdaler i kontanter brændte ned ved en stor brand i 1751.[ Under det efterfølgende forhør gav han ”vemodigt til kende”, at han havde mistet alt, hvad han ejede.[ Men enten talte han ikke helt sandt eller også var han en ualmindelig dygtig forretningsmand, for i 1768 kunne han underskrive et testamente, der fordelte en formue på over 21.000 rigsdaler, hvilket svarer til mange millioner i nutidskroner.[ Peder Kræmmers søn døde forholdsvis ung, og forholdet til den øvrige familie var så dårligt, at han besluttede, at familien intet skulle arve. I stedet skulle alle pengene gå til de fattige i Løgstør.[ Oprindeligt havde han kun betænkt byens fattige med 100 rigsdaler, men da forholdet til familien blev dårligt ændrede han indstilling. Familien anlagde sag mod ham, fordi han ville give pengene til de fattige, men familien tabte, og det testamente, som Peder Kræmmer havde lavet, hvor de fattige blev tilgodeset, stod ved magt.[ Derfor blev legatet oprettet - og for nogle af pengene oprettede kommunen et fattighus, der var i brug helt frem til 1929.[ Huset lå for enden af Grønnegade, som dengang hed Fattighusgade. Navnet lever endnu i betegnelsen Fattighusbakken.[ Legatet blev desværre ikke bestyret for godt, så hen imod 1850 var pengene stort set brugt.Peder Christensen Thorups grav er forlængst borte.