Socialforsorg

Pegefinger fra revisionen

Overførselsindkomster viser stor stigning i Sæby Kommune

SÆBY:Kommunernes Revision har pegefingeren fremme i forbindelse med dens granskning af udgiftsudviklingen indenfor overførselsindkomsterne i Sæby Kommune. De kraftigt stigende udgifter på sygedagpengeområdet i perioden 2000-2002 kan nemlig efter revisionens opfattelse på sigt udgøre en voksende belastning for kommunens økonomi. Derfor lyder revisionens opfordring: - Følg området tæt. Også udgiftsudviklingen inden for førtidspension får revisionen til at råbe vagt i gevær. Her lyder anbefalingen, at kommuen til stadighed skal følge området tæt og løbende analysere årsagerne til udviklingen. Revsionens bemærkninger indeholder dog ikke kritik af behandlingen af sager omkring sygedagpenge og førtidspension. Tværtimod noteres det i en rapport fra Kommunernes Revision, at arbejdsprocesserne omkring sygedagpenge fungerer hensigtsmæssigt og betryggende - og at det samme er gældende for administrationen indenfor førtidspensionsområdet. Stigning på 48 procent Bruttoudgiften til sygedagpenge i Sæby Kommune er fra 2000 til 2002 steget med hele 48 procent, nemlig fra 21 mio. kr. i 2000 til 31 mio. kr. i 2002. I revisionsrapporten oplyses det, at varigheden af sygedagpenge-sagerne i Sæby Kommune i uge 44 sidste år gennemsnitlig var på 26 uger. Det er lidt under middelvarigheden for sammenlignelige kommuner. Det oplyses samtidig, at antallet af dagpengesager over 52 uger steg både i 1999 og 2000, men både antallet af sager og udgiftsniveauet blev til gengæld væsentligt reduceret både i 2001 og 2002. Sidste år var den samlede udgift til personer, der modtog dagpenge over 52 uger, således hele 40 procent mindre end i 2000. - Sagsantallet for dagpengesager over 52 uger er stadig over middel, men acceptabelt i forhold til sammenlignelige kommuner, bemærker revisionen. Flere på førtidspension Revisionens gennemgang af Sæby Kommunes regnskaber viser samtidig, at bruttoudgiften til førtidspension i perioden fra 1999 til 2002 er steget med hele 34 procent. Det svarer nogenlunde til stigningen i de øvrige nordjyske kommuner. Beløbsmæssigt er bruttoudgiften i den nævnet periode øget fra 32 til lige knap 43 mio. kr. Kommunernes Revision foretog i forbindelse med gennemgang af pensionssager 32 stikprøver, og i ingen af stikprøverne blev der konstateret fejl. Revisionens gennemgang af overførselsindkomstområdet har bl.a. også omfattet kontanthjælp, revalidering og aktivering foruden fleks- og skånejob og ledighedsydelse. I den forbindelse konstateres det, at udgifterne til personer på passivt underhold viste en kraftigt stigende tendens fra 1999 til 2001, men er faldet i 2002. Udgifterne til revalidering har været let faldende i perioden, mens aktiveringsudgifterne har haft nogenlunde samme niveau i 2001 og sidste år.. Derimod har udgiften til fleksjob og ledighedsydelse været markant stigende 1999-2002, mens udgiften til skånejob faldt 1999-2001 og viste en lille stigning sidste år.