Pelagic Skagens aktiver solgt

Skagerak Group overager aktiverne i det konkursramte selskab som led i strategiplan

Skagerak Group har overtaget aktiverne i Pelagic Skagen. Det er sket som led i Skagerak Groups langsigtede strategiplan inden for den pelagiske sektor i Danmark, og som er en plan koncernen i nogle måneder har været i gang med at realisere. Koncernens administrerende direktør Iver Espersen oplyser, at der udelukkende er tale om køb af Pelagic Skagens aktiver, og ikke af det gamle selskab. - Vi har således på ingen måde overtaget det gamle selskabs mange forpligtelser, understreger han og fortsætter: - Næste skridt er en grundig analyse af aktiver og varelagre, og på grundlag af denne analyse vil vi træffe beslutning om det videre forløb. Pelagic Skagen gik konkurs midt i januar i år med et akkumuleret underskud på 51 mio. kr. for årene 2007-2009, fordi et nybyggeri blev langt dyrere end forudset, og på grund af en hård konkurrence om at sikre tilstrækkelig mængde råvarer. Virksomheden fileterede store mængde sild, som blev solgt fersk, frossen eller marineret til kunder overalt i Europa. Konkursen betød, at 15 funktionærer og op til 75 timelønnede mistede deres job. Strømfjord og Strømegg solgt Strukturtilpasningen i Skagerak Group har medført, at koncernen har solgt sine to store pelagiske fiskefartøjer HG 265 Strømfjord og HG 267 Strømegg. - Det er ikke en lukning af vores rederiafdeling, men salget skal styrke os til nye tider og nye markeder, så vi har ingen fartøjer lige nu, udtalte Iver Espersen fornylig til Fiskeri Tidende.