Penge at spare ved at outsource til Aalborg

Nærmest bedre end at flytte opgaver til Indien

AALBORG:Det lønner sig at få udført administrativt arbejde i Aalborg. Med det aktuelle omkostningsniveau kan der være 70-90.000 kroner at spare for hver kontorarbejdsplads, der flyttes fra København til Nordjylland. Udregningen bygger tilmed kun på de generelle omkostninger ved at drive virksomhed her og i hovedstaden. Dertil kommer e-ventuelt lavere løn, lavere sygefravær og højere produktivitet. I eftermiddag samles et stort antal virksomheder fra Aalborg-området hos Aalborg Erhvervsråd for at se nærmere på, hvordan man kan markedsføre fordelene ved at flytte kontorjob hertil. Populært sagt bedre at outsource til Aalborg end til Indien, hvor de som bekendt har det lidt svært med det danske sprog (modsat engelsk og dermed job i den engelsksprogede verden). Erhvervskonsulent Finn Allan Larsen, der er ankermand på projektet, melder om stor forhåndsinteresse. Insourcing Aalborg - Set med nordjyske briller er der jo tale om insourcing, og derfor har vi også valgt at kalde projektet "Insourcing Aalborg". I virkeligheden kan der være tale om rigtig mange nye job, også inden formere specielle områder, hvis vi får markedsført ideen rigtigt, siger han. I første omgang drejer projektet sig dog om at få mere kød på tallene, så argumenterne for at flytte job herop træder tydeligere frem. - Fra Aalborg Erhvervsråds ønsker vi at udarbejde et overbevisende materiale, der kan anvendes som argumentation over for virksomheder, der overvejer – eller som kan bringes til at overveje – at udflytte opgaver fra hovedstadsområdet. Samtidig kan materialet bruges som argument, når virksomheder tænker på at flytte job ud af landsdelen. De kan måske opnå fordele af at regne på tallene igen, tilføjer Finn Allan Larsen. Erhvervsrådet satser især på hjælp fra virksomheder, der har afdelinger både i København og Aalborg. Nyttige erfaringer - Vi har ingen forestillinger om at de gode argumenter alene vil kunne flytte virksomheder fra København til Aalborg, men det må konstateres at mange virksomheder i stigende omfang benytter intern sourcing og licitation om, hvilken afdeling, der skal løse en given opgave. På mødet vil Aalborg-afdelinger af virksomheder give eksempler på, hvordan de har vundet opgaver med flere ansatte til følge, uddyber erhvervskonsulenten.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk