Skattepolitik

Penge at spare ved bedre sortering

AFFALD:Renovest drukner i affald, det var én af nyhederne i Radio DR Nordjylland, tirsdag den 2. januar 2007. Vesthimmerlands Kommune er måske landets allerfattigste og det er tankevækkende, at selv den måske allerfattigste kommune har store affaldsmængde problemer.Mange ved ikke, hvor store afgifter der reelt betales af det, vi alle sammen smider ud og i hvert fald ved man det tilsyneladende heller ikke på genbrugspladsen i Aars. Mellem jul og nytår besøgte jeg sammen med mange andre borgere pladsen og fik da besked på, at affaldssortering midlertidigt var afskaffet da man ikke havde kapacitet til, at kontrollere om de besøgende nu også havde sorteret alt andet affald fra i de mange papkasser der nu skulle bortskaffes efter julens gaveorgie. Når der kommer mange mennesker på pladsen var det ellers det helt rigtige tidspunkt, at undervise/lære de besøgende om emnet ”AFFALDSSORTERING”. De ansvarlige politikere bør derfor sørge for den nødvendige opnormering af personalet på genbrugspladserne på de tidspunkter, hvor man ved, at der kommer rigtig mange på genbrugspladsen (det er vel også et forkert navn – når det genanvendelige affald ikke genbruges, men brændes). Det er jo som borger beskæmmende, at der udover de problemer der generelt er med de store affaldsmængder også unødigt betales affaldsafgift af genanvendeligt affald. I en artikel om affaldsbehandling læste jeg om en kommune, der havde undersøgt at man skulle betale kr. 200.000 i affaldsafgift alene for det pap affald der unødvendigt blev brændt – og det mest tankevækkende var, at hvis pappet var sorteret fra det brændbare affald kunne pappet sælges for kr. 400.000. Det var jo til lønnen for et par sundhedsassistenter på et af kommunens plejehjem der her let kunne tjenes – og hvis vi desuden blev flittigere til at kompostere og frasortere ikke brændbare effekter kunne der spares rigtig mange affaldsafgiftskroner, og så kunne der tjenes til de børnehavepædagoger, gadefejere, skolelærere, plejepersonale o.s.v., som mange mener vi har brug for. Men interessen for nedbringelse af affaldsmængderne hos den enkelte borger er sandsynligvis nok begrænset idet afgiften ikke betales separat af den enkelte borger, men en afgift der betales over skatte billetten samlet af alle borgere, og så er det jo bare noget kommunen ordner…