Penge er fordelt til 22 ansøgere

158.000 kroner skal komme socialt sårbare borgere til gavn

BRØNDERSLEV:Socialudvalget har fordelt penge, til frivilligt socialt arbejde i Brønderslev Kommune. 34 ansøgere havde lagt billet ind på at få del i såkaldet paragraf 115-penge, og 22 af foreningerne blev tilgodeset. Pengene er øremærket til socialt sårbare borgere i kommunen. - Vi skal fokuserer på, at vi støtter noget frivilligt arbejde, der virkelig hjælper nogle i de sårbare grupper, siger socialudvalgsformand Birgitte Josefsen (V). - Når vi sender materialet ud, lægger vi Brønderslev Kommunes frivillighedspolitisk ved. Og her kan man se, at arbejdet skal være rettet mod kommunens borgere. Amtet sidder også med en pulje til arbejde på tværs af kommunegrænser, tilføjer Birgitte Josefsen. Hun deltog ikke i behandling af punktet, idet hun er medlem af Røde Kors’ bestyrelse - og Røde Kors var blandt ansøgerne til pengene. De fik penge - og afslag Følgende fik tilskud - tallene i parantes angiver, hvor stort et beløb foreningerne har søgt: Udviklingshæmmedes landsforening 6000 kr. (6000 kr), Onsdagsklubben v. Arne Johansen 5000 kr. (10.000 kr), Brønderslev pensionistforening 1000 kr. (5000 kr.), Centerrådet Grønningen 2.760 kr. (4000 kr.), Thise-Manna pensionistforening 5000 kr. (10.000 kr.), Kornumgårds Venner 5000 kr. (7.000 kr.), Jerslev- og Omegns Pensionistforening 5.000 kr. (9.800 kr), Støtteforeningen Risagerlunds Venner 5000 kr. (10.000 kr.), Dansk Røde Kors’ besøgstjeneste 10.000 kr. (20.000 kr.), Dansk Røde Kors - flygtningearbejde 10.000 kr. (22.000 kr), Ø. Brønderslev-Hallund Pensionistforening 2000 kr. (5000 kr.), Aktivitetsudvalget Tygelsgade 5000 kr. (11.200 kr), Ældre Sagen - besøgstjeneste 4000 kr. (12.000 kr.), Kirkens Korshær - Fristedet 50.000 kr. (75.000 kr.), Etnisk Kvindeklub i Brønderslev 10.000 kr. (20.000 kr.), Senior It 3000 kr. (5000 kr.), Brønderslev Afholdsforening 1000 kr. (5000 kr.), Støtteforeningen, Elmehøj 5000 kr. (5000 kr.), Brønderslev Idrætsforening for sindslidende 5000 kr. (15.000 kr.), SPS Nordjylland 8000 kr. (8000 kr.), Ældre Sagen - tryghedsopkald 3000 kr. (10.000 kr.), Frivilligt flygtningearbejde 7. 500 kr. (27.500 kr.). Afslag fik Bridgeklubben, Borgernes Sociale Ret, Børns Vilkår, Foreningen for Borgernes Retssikkerhed, KFUK’s Sociale Arbejde, Lokalforeningen Nordjylland, Landsforeningen for bedre hørelse, Hjørring-kredsen, Aktive Beboere - Boligforeningen PM 11. Mål skal være synligt Brønderslev Rideklub havde søgt om 20.000 kroner, der skal målrettes aktiviteter for en svag og foreningsløs unggruppe af piger. Socialudvalget har besluttet, at målgruppens størrelse undersøges inden, der tages stilling på næste Social- og sundhedsudvalgsmøde. De Frivilliges Butik og Selvhjælpsgrupper i Brønderslev og Omliggende kommuner har søgt om henholdsvis 30.000 kroner og 35.000 kroner, men socialudvalget har givet et foreløbigt afslag til disse ansøgninger. - Det skal være synliggjort, hvad man målrettet vil gøre i forhold til socialt sårbare i Brønderslev Kommune, lyder begrundelsen fra socialudvalget. Frikirken Café Torsdag havde søgt om 30.000 kroner og fik afslag men kan søge igen. Det skal synliggøres, at der er tale om social sårbare grupper.