EMNER

Penge er på vej til ungdomshusets indretning

BRØNDERSLEV:Meget tyder på, at der nu kommer til at ske noget omkring ungdomshuset i Brønderslev. Økonomiudvalget i Brønderslev går ind for, at penge, der i 2004 var afsat til ungdomshuset, overflyttes til 2005, så der kan komme gang i indretningen. Det foreslår i hvert fald økonomiudvalget. Der er tale om 750.000 kr., der ikke blev brugt i fjor. Desuden foreslåes 800.000 kr., der var afsat til en multihal i Thise i 2004, overført til 2005. Det betyder, at vejen er ved at være banet for hallen. Børne- og kulturudvalget venter, at arbejdet med etablering af ungdomshuset kommer i gang i 2005. Der har gennem årene været afsat anlægsbevillinger til etablering af ungdomshuset, ligesom sparede driftsbeløb har været overført fra år til år med henblik på anvendelse ved etableringen. Sparet drift har hovedsageligt været sparede forbrugsafgifter, fordi huset ikke har været fuldt etableret. Omkring multihallen i Thise ventes det, at etableringen af en multihal igangsættes i 2005. Kommunen yder tilskud til anlægsudgifterne med i alt 1,3 mio. kr., idet der i budgettet for 2005 er afsat 500.000 kr. Normalt bortfalder afsatte rådighedsbeløb ved budgetårets udløb, men udvalgene kan søge om overførsel.