Lokalpolitik

Penge fastholdes til Park Vendia i 2005

Bred politisk opbakning til Park Vendia

HJØRRING:I kommunens økonomisk betrængte situation kan politikerne blive fristet til at barbere anlægsbudgettet - altså udskyde projekter - så pengene kan bruges til noget andet. Men investeringerne i det 90 mio. kr. store idrætsprojekt Park Vendia, som i de kommende år er stillet i udsigt at få en stor del af anlægsmillionerne, kan stadig regne med politisk opbakning. Også selv om byrådet lægger op til at barbere 12 mio. kr. af de 15 mio. som oprindeligt var sat af til projektet næste år. Det fastslår gruppeformændene for alle byrådets partier. - Vi kan knap nok nå at komme igang næste år. Derfor har vi kun sat tre mio. kr. af mod oprindeligt 15 mio. kr. , men vi er nødt til at gå igang i 2005, siger Socialdemokraternes gruppeformand, Helmuth Zickert. Han henviser til, at man har en "tikkende bombe" - rent økonomisk - i Højene Hallen. Svømmehallen dér trænger nemlig til en hovedreparation om ganske få år. En reparation, der nemt kan smutte over 10 mio. kr. - Den regning vil det være meningsløst at afholde. Vi får for lidt for pengene. Så er det bedre at komme i gang med den nye svømmehal som første del af Park Vendia-projektet, siger Helmuth Zickert. Samme arguementation bruges af viceborgmester Jens Broen (K), der heller ikke har lyst til at betale en reparation af Højene Hallen. - Vi skal i gang med et eller andet vand-projekt, om det så bliver en svømmehal eller et badeland, som der har været talt om. Så må resten af Park Vendia projektet komme henad vejen. Det er jo et projekt, som man oprindeligt forestillede sig skal strække sig over 10 år, siger Jens Broen, der understreger, at kommunen har tænkt sig at søge fonde om nogle af midlerne til det dyre projekt. Der er afsat 15 mio. kr. i 2005 og 27 mio. kr. i 2006 til projektet på den senest reviderede investeringsoversigt. Også SF bakker planerne op. - Det er jo skudt i gang, så det stopper ikke. Vi bakker klart op bag projektet, siger Jørn E. Christiansen. Om projektet bliver færdiggjort efter den oprindelige køreplan, er ikke så vigtigt for SFeren, men projektet skal blive til noget. Det ligger fast. Viceborgmester Jørgen Lind Thomsen (V) bakker også op om projektet, men insisterer på, det indgår som en del af den prioriteringsopgave som byrådets politikere har, når de skal tage stilling til anlægsprojekterne i de kommende år. Her peger han blandt andet på trafikplanerne på Frederikshavnsvej, planerne for renoveringen af banegårdspladsen med flytningen af bustationen (tidligere omtalt i NORDJYSKE). - Men det kan jo ligeså godt blive svømmehallen, der vinder. Det er en bedre ide at bygge det nye Park Vendia, men vi skal jo finde pengene, siger Jørgen Lind Thomsen.